svasdssvasds

MEA เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

MEA เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสำรอง รองรับการรายงานผลการเลือกตั้งเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า และลงพื้นที่บำรุงรักษาระบบจำหน่าย ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าเพื่อเตรียมพร้อมทุกหน่วยเลือกตั้ง ศูนย์รวมคะแนน รวมถึงศูนย์อำนวยการประสานงานการเลือกตั้งจุดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 50 เขต ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) รวมถึงการนับคะแนน การรายงานผลการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

MEA มีการวางแผนงานดูแลระบบไฟฟ้า 24 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย รองรับเหตุฉุกเฉินและขัดข้องต่าง ๆ รวมถึงบูรณาการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้การสนับสนุนร่วมกันแก้ไขปัญหาในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้  MEA ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 นี้ เวลา 08.00-17.00 น.

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ที่ : https://www.prbangkok.com/th/news/detail/55/12060

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต ได้ที่ : https://www.prbangkok.com/th/news/type/56/

หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA , Line : MEA Connect , Twitter : @mea_news หรือ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่าน MEA Smart Life ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife 

#เลือกตั้ง #ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร #MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด