svasdssvasds

เช็กเลย! รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปิด Walk in ฉีดวัคซีน "ไข้หวัดใหญ่" ฟรี 2 วัน

เช็กเลย! รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปิด Walk in ฉีดวัคซีน "ไข้หวัดใหญ่" ฟรี 2 วัน

เช็กเลย! รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิด Walk in รับวัคซีน "ไข้หวัดใหญ่" ตามฤดูกาล ฟรี 25-26 พ.ค. นี้ รับ 250 คนต่อวัน

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทาง ทำให้เริ่มมีการระบาดของ "ไข้หวัดใหญ่" ทาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดบริการ (Walk in) ฉีดวัคซีน ป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ (ครั้งที่ 1) ตามฤดูกาล จำนวน 250 คนต่อวัน วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 2 ชั้น 3 อาคารบริการ

เอกสารสำคัญที่ต้องนำมา

- บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

ผู้ที่สามารถรับวัคซีนได้ มีดังนี้

1. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
2. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไต ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
4. ผู้พิการทางสมอง
5. โรคธารัสซีเมีย/ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
6. โรคอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด (ดูรายละเอียดได้ทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ รพ.)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ
โทร 029269927 / 029269916 (วันและเวลาราชการ)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด