Spring News

ดิจิทัลไอดี (Digital ID) คืออะไร ทำไมคนไทยควรต้องรู้จักไว้

26 พ.ค. 2565 เวลา 9:42 น. 552

เทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสินค้า แอปพลิเคชั่นและนวัตกรรมต่างๆ ที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ชีวิตคนในยุคปัจจุบัน และในประเทศไทยก็ได้มีการเริ่มทยอยใช้เทคโนโลยีต่างๆกันอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่นดิจิทัลไอดี (Digital ID) นั่นเอง

Digital ID ดิจิทัลไอดี คืออะไร ? 

คือเทคโนโลยีที่ช่วยลดขั้นตอนและการใช้หลักฐาน หรือการทำธุรกรรมต่างๆ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร ซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วน คือ การระบุตัวตน (Identification) คือการแสดงหลักฐานว่าตัวผู้ใช้เป็นใคร เช่น ชื่อผู้ใช้หรือ Username  ส่วนการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงว่าเราเป็นบุคคลที่เข้าใช้งานจริง เช่น รหัสผ่าน หรือ Password นั่นเอง


 

ส่วนการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนของ Digital ID ที่มีการใช้ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น บัตรประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, User&Password ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ยืนยันตัวตนในช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ ได้ เช่น การสมัครเปิดบัญชีธนาคาร, การใช้ Mobile Banking หรือการเปิดใช้บริการ Wallet เป็นต้น

ทั้งนี้ก่อนที่จะเข้าใช้งานแต่ละแอปพลิเคชั่นจะต้องมีการสมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรก โดยการกรอกข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ  เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย จะได้รับ Username และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบ ซึ่ง Username และ Password นี้ถือว่าเป็น Digital ID นั่นเอง

เมื่อใช้ Digital ID จะสามารถมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยเนื่องจากได้รับการรับรองจากทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น National Digital ID, ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือสูง 

โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น นอกจากนี้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ได้

ข้อมูลจาก : MeiD

‘Digital ID’ จริงแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่รู้ตัว 

ระบบธนาคารออนไลน์ ที่คุณลงทะเบียนครั้งแรกและสามารถทำธุรกรรมได้ทางออนไลน์โดยไม่ต้องยืนยันตัวอีกครั้ง ซึ่งนี่คือระบบ National Digital ID (NDID) ซึ่งเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการบนโลกดิจิทัลที่สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ เช่น

การเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ การสมัครขอสินเชื่อออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา หรือสำนักงาน เพื่อทำการแสดงตนสำหรับสมัครบริการ ตัวอย่างแอปฯจากภาครัฐอย่าง เป๋าตัง หรือการติดต่อ D.DOPA งานทะเบียนราษฎรด้วยดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ต่อไปการทำเอกสารที่ดินต่างๆจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

การใช้เบอร์โทรศัพท์ยืนยันแทนการใช้บัตรประชาชน บอกลาการเซ็นสำเนาถูกต้องในการยืนยันตัวหรือยืนยันเอกสาร  ซึ่งคนไทยอาจได้เคยยืนยันตัวกันไปแล้วในแอปฝั่งภาครัฐเช่น เป๋าตัง หรือคนละครึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการทำใบขับขี่ออนไลน์ที่มีทั้งการอบรม สอบ และออกบัตรใบขับขี่ รวมถึงสามารถแสดงใบขับขี่ผ่านแอปฯได้ 

ระบบ Digital ID จะปลอดภัยกว่าเดิมยังไง? 

ในฝั่งผู้ใช้ เนื่องจากการยืนยันตัวแบบเดิมๆ ที่ต้องมีการเซ็นเอกสารและอาจทำให้เอกสารตกหล่นรวมทั้งมีการยืนยันตัวซ้ำซ้อน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น ทำสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านตกหาย และยังไม่มีการเซ็นเกิดขึ้น ซึ่งมิจฉาชีพอาจนำไปใช้ทำประโยชน์ในทางไม่ดีได้ เช่นนำไปสมัครบริการต่างๆ 

ในฝั่งรัฐบาล เอกชน หรือผู้ประกอบการ Digital ID จะมาช่วยให้สามารถทราบตัวตนของผู้ใช้ได้ง่าย โดยไม่ต้องส่งเอกสารหรือตรวจเอกสารยืนยันตัวตนให้ยุ่งยาก และทราบข้อมูลของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

การรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆ หรือโปรโมชั่นจากทางบริษัทเอกชน

การสแกนใบหน้าหรือบัตรประชาชนเพื่อเข้าใช้แอปพลิเคชั่นธนาคารและบริการวอลเล็ต

การลงทะเบียนในเว็บไซต์ที่ต้องยืนยันหมายเลขโทรศัพท์หรือ OTP (One-Time Password) เช่นที่เป็นรหัส 6 หลัก

ยื่นภาษีออนไลน์หรือทำธุรกรรมด้านต่างๆ 

นอกจากคนทั่วไปจะได้รับประโยชน์จาก Digital ID แล้ว ในฝั่งผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจก็ได้ประโยชน์จาก​ Digital ID นี้เช่นเดียวกัน

เพราะ Digital ID จะเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องความสะดวก และประหยัดเวลาในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการนำข้อมูลจากที่ต่างๆ มาเพื่อใช้ดำเนินงาน การพิสูจน์ และยืนยันตัวตนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น

ข้อมูลทุกอย่างสามารถเอามาใช้ตรวจสอบด้วยการมี Digital ID เป็นส่วนหนึ่ง ทำให้ผู้ประกอบการยิ่งได้รับความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลในทุกๆ ด้านมากขึ้นกว่าเดิม ลดเวลาในการติดต่อแต่ละที่เพื่อยืนยันข้อมูลผ่านเอกสาร และสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลจาก ETDA 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ