svasdssvasds

โควิดวันนี้ 14 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,833 ราย เสียชีวิต 19 ราย

โควิดวันนี้ 14 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,833 ราย เสียชีวิต 19 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (14 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,833 ราย ติดเชื้อสะสม 4,488,497 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 19 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,368 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 14 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  1,833 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,488,497 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,368 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 2,155 ราย

• กำลังรักษา 21,445 ราย            

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 656 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 329 ราย

• ฉีดวัคซีน  35,336 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 137,831,984ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 2,006 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,184,175 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.21%

related