svasdssvasds

โควิดวันนี้ 17 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,967 ราย เสียชีวิต 19 ราย

โควิดวันนี้ 17 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,967 ราย เสียชีวิต 19 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (17 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,967 ราย ติดเชื้อสะสม 4,494,880 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 19 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,422 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 17 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  1,967 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,494,880 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,422 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 2,123 ราย

• กำลังรักษา 21,030 ราย            

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 598 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 288 ราย

• ฉีดวัคซีน  50,072 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 138,025,823 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 3,797 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,192,208 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.26%

related