svasdssvasds

ปมลดค่ากลั่นน้ำมัน ! จุรินทร์ ฟาดกรณ์ ก่อนพูดต้องรู้จริง

ปมลดค่ากลั่นน้ำมัน ! จุรินทร์ ฟาดกรณ์ ก่อนพูดต้องรู้จริง

จุรินทร์ซัด กรณ์ ก่อนพูดต้องรู้จริง ชี้น้ำมันมีกฎหมายเฉพาะ และนายกฯ มีคำสั่งให้เป็นหน้าที่กระทรวงพลังงาน รมว.กระทรวงพาณิชย์ไม่มีอำนาจควบคุมราคาน้ำมัน

ภายหลังการประชุม JETCO ซึ่งเป็นการประชุมร่วมทางการค้าระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร เป็นครั้งแรก โดยมีอังกฤษเป็นเจ้าภาพที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า แถลงข่าวเสนอวิธีการลดราคาน้ำมันลดได้ทันที 4 บาท พร้อมจี้ให้ รมว.พาณิชย์ ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพราะน้ำมันเป็นสินค้าควบคุมว่า 

“นายกรณ์ คงอยากพูดต่อจากที่ออกมาพูดเรื่องค่าการกลั่นก่อนหน้านี้ แต่คงลืมไปว่าหาเสียงก็ต้องมีความรับผิดชอบ ความกล้าเป็นเรื่องดีแต่ต้องกล้าในสิ่งที่ถูกที่ควร และก่อนพูดก็ต้องรู้จริงในสิ่งที่พูด

“เพราะนายกรณ์คงเข้าใจว่า ถ้าน้ำมันเป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์แล้ว รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้จัดการยังไงเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันก็ได้ รวมทั้งสั่งให้ลดค่าการกลั่นหรือลดราคาน้ำมันด้วยก็ได้ ซึ่งนายกรณ์เข้าใจผิด

รินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เพราะน้ำมันมีทั้งกฎหมายเฉพาะและคำสั่งเฉพาะของนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน ทั้งตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่กำหนดชัด ให้การคํานวณราคาและกําหนดราคา ณ หน้าโรงกลั่น ราคาส่ง-ปลีก ค่าการตลาด ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งให้โรงกลั่นแจ้งราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น เป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน”

จุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า “แม้กระทรวงพาณิชย์จะประกาศให้น้ำมันเป็นสินค้าควบคุม ก็จะมีอำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเป็นการทั่วไป เฉพาะในส่วนที่ไม่ไปใช้อำนาจหน้าที่แทน กบง.หรือใช้อำนาจแทนผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะเท่านั้น

กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า

“เช่น มีอำนาจกำหนดให้ปั๊มน้ำมันต้องปิดป้ายประกาศราคาขายปลีกน้ำมัน ที่สถานีจำหน่ายน้ำมันหรือปั๊มน้ำมัน  การตรวจหัวจ่ายที่เป็นมาตรวัดปริมาณน้ำมันให้มีความเที่ยงตรงตาม พ.ร.บ.ชั่ง ตวง วัด หรือดำเนินคดีกับปั๊มน้ำมัน หากจำหน่ายน้ำมันเกินราคาที่ประกาศไว้ ในข้อหาขายเกินราคาที่ปิดป้ายแสดงไว้หรือค้ากำไรเกินควร เป็นต้น

สุดท้ายนี้จุรินทร์ไม่ขอตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ว่า การเปิดประเดนนี้ขึ้นมา เพื่อหวังผลทางการเมือง และโยนความผิดเรื่องราคาน้ำมันแพงให้กับตนหรือไม่ แต่การออกมาวิจารณ์หรือพูดอะไรควรรู้จริงทั้งข้อกฎหมายและการปฏิบัติ ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ฉาบฉวยเพราะอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนได้ และในส่วนกระทรวงพาณิชย์อะไรที่เป็นอำนาจและเป็นหน้าที่ไม่ผิดกฎหมาย ก็ยินดีทำทุกเรื่องให้ประชาชน

related