Spring News

สมาคมข้าวถุง ยัน ไม่ได้ปรับขึ้นราคาข้าวสารบรรจุถุง แต่อาจปรับลดโปรโมชั่น

24 มิ.ย. 2565 เวลา 2:57 น. 172

กรมการค้าภายใน หารือร่วมกับ สมาคมข้าวถุง ยืนยัน ไม่ได้ปรับขึ้นราคาข้าวสารบรรจุถุง แต่อาจปรับลดโปรโมชั่นลงบางราย

หลังจากที่มีกระแสข่าว ราคาสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค ทยอยปรับขึ้นราคาหลายรายการ สร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคต้องแบกรับภาระสินค้าราคาแพงขึ้น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะราคาข้าวสารบรรจุถุง ที่เป็นอาหารหลักของคนไทยทุกครัวเรือน ล่าสุด นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ได้ประชุมร่วมกับสมาคมข้าวถุงไทย และผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงรายใหญ่ในตลาด ได้แก่ ตราฉัตร ข้าวมาบุญครอง เบญจรงค์ อิ่มทิพย์ ไก่แจ้ และข้าวแสนดี

โดยนายระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า ทางสมาคมฯ ไม่ได้มีการหารือเพื่อจะปรับราคาจำหน่ายแต่อย่างใด โดยราคาวัตถุดิบในขณะนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาจำหน่ายเท่าใดนัก ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้มาจากค่าขนส่งเป็นหลัก แต่เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในขณะนี้ สมาคมฯ และสมาชิก ได้ให้ความร่วมมือกรมการค้าภายในตรึงราคาจำหน่ายไว้ แต่บางรายอาจมีการปรับกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการแต่ละรายบ้าง

สมาคมข้าวถุง ยัน ไม่ได้ปรับขึ้นราคาข้าวสารบรรจุถุง แต่อาจปรับลดโปรโมชั่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวและต้นทุนมีการปรับตัวสูงขึ้น ผู้ประกอบการบางรายก็อาจต้องปรับกิจกรรมโปรโมชั่น เช่น ลดจำนวนความถี่ หรือส่วนลดทางการค้า ซึ่งแต่ละรายก็จะบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ของตนเอง แต่ยอมรับว่าเรื่องข้าวถุงเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายล้วน ๆ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดข้าวถุงมีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านราคา ชนิด คุณภาพ และโปรโมชั่น ซึ่งผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย

สมาคมข้าวถุง ยัน ไม่ได้ปรับขึ้นราคาข้าวสารบรรจุถุง แต่อาจปรับลดโปรโมชั่น

 

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม มีการขึ้นราคาข้าวสูงเกินสมควร หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

สมาคมข้าวถุง ยัน ไม่ได้ปรับขึ้นราคาข้าวสารบรรจุถุง แต่อาจปรับลดโปรโมชั่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ