svasdssvasds

รมว.วราวุธ เยือนสวิส ลงนามทำข้อตกลงซื้อขายคาร์บอนเครดิต คู่แรกของโลก

รมว.วราวุธ เยือนสวิส ลงนามทำข้อตกลงซื้อขายคาร์บอนเครดิต คู่แรกของโลก

รมว.วราวุธ เยือนสวิส ลงนามทำข้อตกลงซื้อขายคาร์บอนเครดิต คู่แรกของโลก เพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้อน ตามข้อตกลง Paris Agreement

นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  บินตรงจากประเทศไทย ไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนาฯ ที่ผ่านมา

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ได้เข้าพบ Ms. Simonetta Sommaruga รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม คมนาคม พลังงาน และการสื่อสารของสมาพันธรัฐสวิส  เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ  รวมถึงเรื่องข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส

เพื่อช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาเรื่อง Climate Change หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้มีการลงนามความร่วมมือกันไปแล้วช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา  แต่ช่วงนั้นพบกันผ่าน Video Conference

รมว.วราวุธ เยือนสวิต ลงนามทำข้อตกลงซื้อขายคาร์บอนเครดิต คู่แรกของโลก

การลงนามในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญคือไทยจะทำการตกลงซื้อขายระหว่างประเทศต่อประเทศกับสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ข้อที่ 6.2 นับเป็นคู่แรกของโลกที่เซ็นสัญญาระหว่างประเทศ การทำเช่นนี้จะเอื้อให้เอกชนระหว่างไทย-สวิตเซอร์แลนด์มีการแลกเปลี่ยน อาทิ ด้านเทคโนโลยี เงินลงทุน ในทางกลับกันประเทศไทยจะมีการแลกคาร์บอนเครดิตกับทางสวิตเซอร์แลนด์

related