svasdssvasds

ประกาศเดือน ห้ามกัญชา กัญชง เข้า หลายประเทศ คนไทยระวัง โทษหนักปรับ จำคุก

ประกาศเดือน ห้ามกัญชา กัญชง เข้า หลายประเทศ คนไทยระวัง โทษหนักปรับ จำคุก

ประกาศเตือน ห้าม กัญชา กัญชง จากสถานทูตและสถานกงศุลไทยประจำประเทศต่างๆ ย้ำประชาชนคนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศดังกล่าว ระมัดระวังการนำผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากกัญชา กัญชง เข้าประเทศ ต้องอ่านข้อกำหนด ฝ่าฝืนปรับหนัก เนรเทศ จำคุกตลอดชีวิต ไม่เว้นกัญชาทางการแพทย์

สถานเอกอัคราชทูตและสถานกงศุลไทยประจำประเทศต่างๆ หลายแห่ง ได้พร้อมใจกันออกประกาศเตือน คนไทยที่เดินทางเข้าประเทศ เกี่ยวกับการนำเข้า การใช้ กัญชา กัญชง รวมทั้งที่มีสารผสมใน ผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง เข้ามาในประเทศที่ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย อังกฤษ เป็นต้น 

ซึ่งแต่ละประเทศยังถือว่า กัญชา กัญชง เป็น ยาเสพติด และมีโทษหนัก ทั้งปรับ-จำคุก ย้ำเตือนให้น้กท่องเที่ยวจากประเทศไทย ที่ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์หรือส่วนตัวต้องระมัดระวัง ตรวจสอบข้อกำหนดก่อนออกเดินทาง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้่งนี้สถานเอกอัคราชทูตและสถานกงศุลไทยในต่างประเทศที่มีประกาศเตือนออกมาแล้วอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย 

ประกาศเดือน ห้ามกัญชา กัญชง เข้า หลายประเทศ คนไทยระวัง โทษหนักปรับ จำคุก

ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น หากฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมายญี่ปุ่น **โปรดระวัง !! การรับฝากสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น

 

ประกาศเดือน ห้ามกัญชา กัญชง เข้า หลายประเทศ คนไทยระวัง โทษหนักปรับ จำคุก

เตือนคนไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักอยู่ในเกาหลีใต้
ประกาศ ! เตือนคนไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ห้ามนำเข้า กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายเกาหลีใต้ !

ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาของชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิดกฎหมายทั้งของไทยและของจีน และเพื่อให้ชาวจีนทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ กัญชา ดังนี้


การนำกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาไปใช้ในประเทศจีนหรือบทลงโทษจากประเทศจีนเกี่ยวกับการใช้กัญชา ซึ่งในส่วนนี้สถานทูตจีน ระบุว่า การสูบกัญชา หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมของคนจีนขณะที่อยู่ในประเทศไทย แต่ถูกตรวจพบเมื่อกลับมาถึงประเทศจีน จะเท่ากับเป็นการใช้กัญชาในประเทศจีน มีผลต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย โดยการสูบหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชา จะทำให้มีสารตกค้างในร่างกาย จึงสามารถตรวจหาสารเสพติดได้ นอกจากนี้กฎหมายอาญา มาตรา 357 ของประเทศจีน ระบุไว้ชัดว่า กัญชาเป็นยาเสพติด การปลูก แปรรูป บริโภค 
และขายกัญชาในจีนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ส่วนสาร THC ก็จัดเป็น ยาเสพติด เช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีสาร THC หรือการนำกัญชาเข้ามาประเทศจีน ล้วนเป็นความผิดอาญาทั้งหมด

ประกาศเดือน ห้ามกัญชา กัญชง เข้า หลายประเทศ คนไทยระวัง โทษหนักปรับ จำคุก

ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศออสเตรเลีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอแจ้งเตือนคนไทยกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้กฎหมาย NSW และจัดเป็นสารเสพติด ฉะนั้น การนำเข้ามาในประเทศโดยมิชอบด้วยกฎหมายของ NSW ถือเป็นความผิด มีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม การนำยารักษาโรคที่มีส่วนประกอบของกัญชาเข้ามานั้นจะขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ขอให้ท่านพกใบสั่งยา หรือจดหมายจากแพทย์ติดตัวมาด้วย

เตือนผู้เดินทางชาวไทยห้ามนำเข้าสหราชอาณาจักร "ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้เดินทางชาวไทย กฎหมายของสหราชอาณาจักรห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดของพืชดังกล่าว หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 5 - 14 ปี หรือปรับ หรือทั้งจำและปรับ"

ประกาศเดือน ห้ามกัญชา กัญชง เข้า หลายประเทศ คนไทยระวัง โทษหนักปรับ จำคุก

แจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้าอินโดนีเซียขอแจ้งเตือนคนไทยมิให้นำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศอินโดนีเซีย

ประกาศเดือน ห้ามกัญชา กัญชง เข้า หลายประเทศ คนไทยระวัง โทษหนักปรับ จำคุก

ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศสิงคโปร์ หากฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมายสิงคโปร์

ประกาศเดือน ห้ามกัญชา กัญชง เข้า หลายประเทศ คนไทยระวัง โทษหนักปรับ จำคุก

ประกาศว่า กัญชาและสารสกัดเป็นยาเสพติด คำเตือน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอเรียนว่า กัญชาและสารสกัดจากกัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายยาเสพติดของประเทศเวียดนาม ห้ามใช้ทางการแพทย์และใช้ในชีวิตประจำวันในเวียดนาม การนำกัญชาและสารสกัดที่ส่วนผสมของกัญชาทุกชนิดเข้ามาในเวียดนาม  มีความผิดตามกฎหมาย ผู้ที่มีไว้ในครอบครอง (ทั้งเพื่อเสพหรือเพื่อจำหน่าย) มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000,000 - 500,000,000 ดอง และจำคุกตั้งแต่ 2 ปี จนถึงโทษประหารชีวิต อนึ่ง ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นเข้ามายังประเทศเวียดนาม

ยูเออีประกาศแก้ไขกฎหมายยาเสพติดของยูเออีมีผลใช้บังคับในเดือน ม.ค. 2565 เพื่อดำเนินคดีทางอาญาต่อผู้ครอบครองผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากกัญชา (สารประกอบ THC หรือผลิตภัณฑ์ กัญชาทางการแพทย์ และอาหารบางชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์จากกัญชง) จะถูกยึดและทำลายแทนโดยไม่มีการลงโทษสำหรับการครอบครองครั้งแรก และจะถูกดำเนินคดีหากทำความผิดซ้ำ แต่ผู้ที่ครอบครองบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสารสกัดจากกัญชา เช่น น้ำมัน CBD จะยังคงถูกดำเนินคดีทางอาญาต่อไป

ประกาศเดือน ห้ามกัญชา กัญชง เข้า หลายประเทศ คนไทยระวัง โทษหนักปรับ จำคุก

ประกาศเตือนการนำสมุนไพร อาหารเสริม เวชภัณฑ์ หรือสารสกัดที่ไม่มีฉลากประกอบชัดเจนตามที่มีรายงานข่าวนักศึกษาไทยถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ ห้ามไม่ให้เข้าประเทศและส่งกลับประเทศไทย พร้อมทั้งถูกห้ามเข้าประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลา 5 ปีเนื่องจากนำสิ่งของ ต้องห้ามเข้าประเทศสหรัฐฯ นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอแจ้งเตือนชาวไทยที่พกยา สมุนไพร อาหารเสริม สารสกัด หรือเวชภัณฑ์ใดๆ เดินทางมายังสหรัฐฯ ขอให้มีฉลากภาษาอังกฤษที่ระบุส่วนประกอบอย่างชัดเจนโดยไม่ควรนำยาหรือเวชภัณฑ์ใดๆ ที่มีส่วนประกอบของกัญชาและสารต้องห้ามติดตัวมาด้วย
ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบและศึกษาข้อมูลรายการสิ่งของต้องห้ามนำเข้าสหรัฐฯ ได้ที่

https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-items 

related