svasdssvasds

'test kann (เทสกัญ)' ชุดตรวจสาร THC ในกัญชา รู้ผลใน 15 นาที

'test kann (เทสกัญ)' ชุดตรวจสาร THC ในกัญชา รู้ผลใน 15 นาที

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ เช่น อาหาร มีการนำสารสกัดกัญชามาเป็นส่วนผสมมากขึ้น ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมีการพัฒนาชุดตรวจสาร THC สารสกัดในกัญชา 'test kann (เทสกัญ)' เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร ตรวจวัดค่าสารสกัดให้อยู่ในปริมาณที่กำหนดและปลอดภัยกับผู้บริโภค

\'test kann (เทสกัญ)\' ชุดตรวจสาร THC ในกัญชา รู้ผลใน 15 นาที

นายแพทย์ ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า การพัฒนา ชุดตรวจกัญชา “test kann (เทส กัญ)”  สามารถตรวจสารเตตราไฮโดรแคนาบินอล (Tetrahyrocannabinol ) หรือ THC  ในสารสกัดกัญชาและน้ำมันกัญชาลักษณะการตรวจเป็นชุดทดสอบเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟิ หรือ IC ซึ่งอาศัยหลักการจับกันระหว่างแอนติบอดี้และแอนติเจนแบบแข่งขัน

วิธีใช้สะดวกรวดเร็วทราบผลภายใน 15 นาทีมีประสิทธิภาพและใช้ในภาคสนามได้ มีความไวในการตรวจวัดสาร THC ที่มีความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งผลการทดสอบจะต้องปรากฎแถบสีม่วงที่บริเวณตำแหน่ง C ทุกครั้ง จึงสามารถอ่านผลสำหรับการแปลผล

\'test kann (เทสกัญ)\' ชุดตรวจสาร THC ในกัญชา รู้ผลใน 15 นาที

test kann

วิธีใช้ ‘เทสกัญ’

- เริ่มจากเอาน้ำมันหรือสารสกัดกัญชาใส่ช้อนที่อยู่ในชุดตรวจ นำไปใส่ในสารสกัดในหลอดแล้วเขย่าให้เข้ากัน

- จากนั้นหยอดให้พอดีกับหลุมบนตลับทดสอบ

วิธีการแปลผล

 - ผลบวก ปรากฏแถบสีม่วง 1 ขีด บริเวณตำแหน่ง C ที่ตลับชุดทดลอง แสดงว่ามี THC ในตัวอย่างที่ทดสอบเกิน 0.2

- ผลลบ ปรากฎแถบสีม่วง 2 ขีด บริเวณตำแหน่ง C และ T ที่ตลับชุดทดลอง แสดงว่ามี THC ในตัวอย่างที่ทดสอบไม่เกิน 0.2

- หากไม่แสดงผลเลย แสดงว่าชุดตรวจไม่สามารถใช้ได้

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

\'test kann (เทสกัญ)\' ชุดตรวจสาร THC ในกัญชา รู้ผลใน 15 นาที test kann เป็นชุดตรวจสาร THC ในกัญชาเบื้องต้นเท่านั้น ผลที่ได้ไม่สามารถที่จะนำไปฟ้องร้องหรือมีผลทางกฎหมายได้ จนกว่าจะไปเจาะเลือดตรวจพิสูจน์ ชุดตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารที่จะตรวจวัดค่าปริมาณสารสกัดให้อยู่ในปริมาณที่กำหนดและปลอดภัยกับผู้บริโภค

ส่วนราคาเบื้องต้นของชุดทดสอบสาร THC ในกัญชา ต้นทุนไม่เกิน 100 บาท โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่มีอำนาจในการผลิตขาย แต่จะผลิตขึ้นมาจำนวนหนึ่งก่อน 15,000 ชุด แล้วแจกฟรี 

ส่วนรายละเอียดการแจกจะมีการชี้แจงอีกครั้ง รวมถึงจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทที่มีศักยภาพในการนำไปผลิตจำหน่ายต่อไปในอนาคต หากมีความต้องการจำนวนมาก

โดย ชุดตรวจ เทสกัญ เหมาะสำหรับในกลุ่มผู้ผลิตกัญชาในรูปแบบ น้ำมัน ส่วนในระบบอุตสาหกรรม เช่น ในเครื่องสำอาง  ชุดตรวจดังกล่าว อาจจะยังไม่เหมาะสม แต่จะเป็นโจทย์ในการพัฒนาต่อไป

\'test kann (เทสกัญ)\' ชุดตรวจสาร THC ในกัญชา รู้ผลใน 15 นาที

ในส่วนการตรวจในอาหาร ยอมรับว่าไม่ง่าย ยังไม่มีเทสคิดแบบง่าย เบื้องต้นยังคงต้องส่งตัวอย่างอาหารนั้นๆ มาตรวจที่ห้องปฏิบัติอยู่ ซึ่งราคาค่อนข้างที่จะสูง โดยยังไม่มีชุดตรวจที่จะไปจุ่มเทสกับอาหารโดยตรง ทั้งนี้ การตรวจตัวอย่าง จะมี 2 ส่วน คือ ตรวจด้วยห้องปฏิบัติการโดยผู้ประกอบการที่ทำผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชา จะส่งตัวอย่างมาที่ห้องปฏิบัติการ แต่ราคาตรวจค่อนข้างแพง 1 สารอยู่ที่ 5,000 บาท กับชุดตรวจเทสกัญ ที่พัฒนาขึ้นมาให้ประชาชนสามารถตรวจได้แบบง่ายคล้ายกับชุดตรวจ ATK 

\'test kann (เทสกัญ)\' ชุดตรวจสาร THC ในกัญชา รู้ผลใน 15 นาที

สำหรับอีกชุดตรวจ คือ THC Test Kit ชุดทดสอบตรวจวัดพืชกัญชาและสารสกัดกัญชา ซึ่ง 1 ชุดจะมี 20 เทส ราคาประมาณ 4,000 บาท แต่ชุดนี้จะไม่เหมาะกับประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อาจจะเหมาะสำหรับโรงงานหรือในส่วนที่มีคนจำนวนมาก 

ส่วนชุดตรวจในคนที่กินกัญชา ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ คือ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด คนที่กินกัญชา สูบกัญชาก็จะแสดงผลซึ่งการตรวจในปัสสาวะมีข้อเสีย คือ ผลตรวจสารกัญชาจะอยู่ในปัสสาวะนานกว่า 1 เดือน ถึงแม้จะไม่ได้กินกัญชาแล้วก็ตาม

ทั้งนี้มีแผนทำวิจัยประสานกับโรงพยาบาล ที่พบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากกัญชา โดยจะนำพลาสม่าของคนนั้นมาปั่น เพื่อนำน้ำเลือดมาตรวจ ซึ่งค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,400 บาทต่อตัวอย่าง

สำหรับการตรวจวิเคราะห์กัญชาในพลาสม่าเพื่อเฝ้าระวังในบุคคล โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง จะเริ่มตรวจได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป โดยใช้ปริมาณพลาสม่า 0.5 ซีซี

เทสกัญ