svasdssvasds

สธ. ปัดขาย กัญชา ถนนข้าวสารย้ำใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น

สธ. ปัดขาย กัญชา ถนนข้าวสารย้ำใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงถนนข้าวสารจำหน่ายกัญชา เป็นอำนาจของฝ่ายบ้านเมืองโดยตรงและผู้บังคับใช้กฎหมายที่ต้องไปจับกุม ย้ำกระทรวงสาธารณสุข ใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้ใช้ทางสันทนาการ

สธ. ปัดขาย กัญชา ถนนข้าวสารย้ำใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น สธ. ปัดขาย กัญชา ถนนข้าวสารย้ำใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น จากรณีที่สำนักงานเขตพระนคร เจ้าหน้าที่เทศกิจเขต และตำรวจ สน.ชนะสงคราม ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวบนถนนข้าวสาร กรณีที่มีการจำหน่ายกัญชาอย่างโจ่งแจ้ง ทำให้ประชาชนบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าสามารถขายในที่สาธารณะได้หรือไม่

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ระบุว่า เป็นอำนาจของฝ่ายบ้านเมืองโดยตรงและผู้บังคับใช้กฎหมายที่ต้องไปจับกุม เนื่องจากการเสพกัญชาในที่สาธารณะมีกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาควบคุมอยู่แล้ว 2 ฉบับ คือ ไม่เสพกัญชาในที่สาธารณะ ไม่ขายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร กรณีหากเสพกัญชาและเกิดกลิ่นควันสร้างความรำคราญให้กับผู้อื่นถือมีโทษทางกฎหมาย

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

สธ. ปัดขาย กัญชา ถนนข้าวสารย้ำใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น

หน้าที่หลักของกระทรวงสาธารณสุขหลังมีการปลดล็อกกัญชา เพื่อให้ใช้ทางการแพทย์ ซึ่งการจำหน่ายเพื่อสันทนาการไม่สนับสนุน โดยเฉพาะในพื้นที่เปิด ซึ่งยังคงต้องมีการควบคุมเนื่องจากการเสพ มีโทษทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ วางมาตรการเพื่อเฝ้าระวังการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ ย้ำการใช้กัญชามีความจำเป็นใช้ทางการแพทย์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเป็นระบบ โดยดูแล ทั้งปัญหายาเสพติด และด้านสุขภาพจิต รวมถึงการเฝ้าระวังการใช่กัญชาที่ไม่เหมาะสม

ส่วนกรณีการจำหน่ายอาหารและขนมที่มีส่วนผสมของกัญชา นพ.เกียรติภูมิ ระบุว่า ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ดำเนินการ ควบคุม ผู้ประกอบการ ให้ติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงส่วนประกอบของกัญชา ในแต่ละผลิตภัณฑ์ พร้อมคำเตือนผู้บริโภค เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึงเน้นย้ำ ตามร้านอาหารไม่ให้มีส่วนผสมของกัญชาเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หากผู้บริโภค รับประทานและเกิดผลเสียต่อสุขภาพ ถือว่าผู้ประกอบผิดกฎหมาย