svasdssvasds

นายกฯ ปลื้ม "เกาะพะงัน" ครองอันดับ 1 ของโลกจุดหมายปลายทาง Workation

นายกฯ ปลื้ม "เกาะพะงัน" ครองอันดับ 1 ของโลกจุดหมายปลายทาง Workation

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ปลื้ม เกาะพะงันครองอันดับหนึ่งของโลกจุดหมายปลายทางสำหรับ Workation พร้อมมุ่งเดินหน้าผลักดันท่องเที่ยวอันดามัน สู่การเป็น World Class Wellness Destination

 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลื้ม เกาะพะงัน ครองอันดับ 1 ของโลกในการจุดหมายปลายทางเพื่อการ Workation พร้อมเดินหน้าผลักดันท่องเที่ยวอันดามันสู่การเป็นอันดับ 1 ด้าน World Class Wellness Destination ตามแนวยุทธศาสตร์ เชื่อมั่นว่าสามารถขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ สอดรับยุทธศาสตร์ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งได้ยกเลิก Thailand Pass ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• Workation จุดหมายปลายทาง ดีที่สุด ประจำปี 2022 เกาะพะงันคว้าอันดับ 1

• เปิดจุดแข็ง ทำไม ? ภูเก็ต เกาะเต่า พะงัน สมุย ถึงถูกเลือกประเดิมเปิดประเทศ

• รักษ์พะงัน 24 ชั่วโมง เก็บขยะริมหาดและใต้ทะเล เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการจัดอันดับประจำปี 2022 ของ เว็บไซด์ William Russell ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ชีวิตและรายได้ พบว่าจากการสำรวจสมาชิกซึ่งมีกว่า 160 ประเทศทั่วโลก พบว่า เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย ครองอันดับ 1 ของโลกในจุดหมายปลายทางเพื่อการ Workation หรือรูปแบบการเดินทางทำงาน ที่เชื่อมโยงการทำงานเข้ากับการท่องเที่ยว โดยใช้ 4 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย

• ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับที่อยู่อาศัย

• ความเร็วอินเทอร์เน็ต

 •ความปลอดภัย

• ความสนุกสนาน

 ซึ่งพบว่า เกาะพะงัน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพำนักในระยะยาว และมีงานเทศกาล Full-moon ซึ่งเป็นงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

 ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวไทยมาอย่างต่อเนื่องและจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนากำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย (Thailand Tourism Congress 2022) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการในการกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย เพื่อพัฒนาและผลักดันไทยไปสู่การเป้าหมายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Medical Tourism Destination) ใน 5 ปี

ภายใต้แนวคิด Living in Sustainability and Prosperity for All ผ่านโมเดล “HEALTHY”

1. H (Human resources development)

2. E (Education)

3. A (Advertising & Marketing)

4. L (Laws & Regulations)

5. T (Technology)

6. H (Happiness)

7. Y (Your support)

 เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านการจัดการ และด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นต้น รวมทั้งมีศักยภาพโดดเด่น เหมาะสำหรับการต่อยอดสู่การเป็น World class destination เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก

“นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขยายศักยภาพการท่องเที่ยวจนเป็นที่ชื่นชมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว สอดรับกับบริบทของแผนประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของรัฐบาล รวมทั้งการคลายกฎระเบียบด้านการเดินทางของทั่วโลก รวมทั้ง มั่นใจว่า อันดามัน World Class Wellness Destination จะเป็นรูปแบบที่สอดรับกับความต้องการนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย กระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่” 

related