svasdssvasds

มติ ครม.อนุมัติ "ซื้อยา-เวชภัณฑ์" รักษาผู้ป่วยโควิด-19 วงเงิน 3,995 ล้านบาท

มติ ครม.อนุมัติ "ซื้อยา-เวชภัณฑ์" รักษาผู้ป่วยโควิด-19 วงเงิน 3,995 ล้านบาท

มติ ครม.ล่าสุด อนุมัติงบ 3,995 ล้านบาท "ซื้อยา-เวชภัณฑ์" รักษาผู้ป่วยโควิด ทั้งฟาวิพิราเวียร์ -โมนูลพิราเวียร์- ATK นาน 3 เดือน สำหรับหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ

 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุด ว่า ครม. เห็นชอบโครงการจัดหายารักษาผู้ป่วยโควิด-19 กรอบวงเงิน 3,995.2708 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 65)  

 แบ่งเป็นสำหรับซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ของใหม่) ได้แก่ Favipiravia/Molnupiravia เฉลี่ย 27 ล้านเม็ด/เดือน (จำนวน 1,296.00  ล้านบาท) และ Remdesivir จำนวน 57,000 vial/เดือน (จำนวน 21.96 ล้านบาท) วงเงินรวม 1,317.96 ล้านบาท  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เช็กเลย! เปรียบเทียบประสิทธิภาพยารักษาโควิด 4 ชนิด สรรพคุณต่างกันอย่างไร

• โควิด19 ยอดเฉพาะ ATK สัปดาห์ที่2 (10-16 ก.ค.) ออกแล้วอยู่ที่ 143,827 ราย

• "ผู้ติดเชื้อโควิด" ต้องกักตัวให้ครบ 10 วัน เตือน กลับจากหยุดยาว ให้ตรวจ ATK

  รวมทั้งเป็นการแบ่งค้างชำระ สำหรับ ฟาวิพิราเวียร์ -โมนูลพิราเวียร์ 165 ล้านเม็ด (จำนวน 2,653.81 ล้านบาท) และค่าชุดตรวจ ATK จำนวน 1 ล้านชุด (จำนวน 23.50 ล้านบาท) ของเดือน มี.ค.- มิ.ย. 65 รวมวงเงิน 2,677.31 ล้านบาท 

 

 

 ทั้งนี้โครงการจัดหายารักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับ เตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันโรคโควิด-19 และดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19  สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

related