svasdssvasds

เด็กไทยสร้างผลงานเยี่ยม แข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิก คล้องเหรียญกลับบ้านทุกคน

เด็กไทยสร้างผลงานเยี่ยม แข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิก คล้องเหรียญกลับบ้านทุกคน

เด็กไทย 6 คน สร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศ ในการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิก 2565 ที่ประเทศนอร์เวย์ จบผลงานด้วยเหรียญรางวัลคล้องคอกลับบ้านทุกคน ทำคะแนนรวมมาเป็นอันดับที่ 6 จาก 104 ทั่วโลก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) IPST Thailand ได้โพสต์แสดงความยินดีกับเด็กไทยที่ได้เข้าแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์  ผลการแข่งขัน ทั้ง 6 คนได้รับเหรียญห้อยคอกลับมาบ้านทุกคน ประกอบด้วย 3 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน  และ 1 เหรียญทองแดง  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2565 (63rd IMO 2022) มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 589 คน จาก 104 ประเทศ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทย จำนวน 6 คน มีผลการแข่งขัน ดังนี้

ภาพจาก  IPST Thailand  

  1. นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
  2. นายศรัณยู ทองจรัส  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
  3. นายก้องภพ ปิยะกมลานนท์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
  4. นายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
  5. นายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน            
  6. นายทยากร สุวานิช  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  

สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในประเทศและวงการคณิตศาสตร์ของไทย ในปีนี้ ทีมผู้แทนประเทศไทยทำคะแนนรวมได้ 193 คะแนน ได้ลำดับที่ 6 จาก 104 ประเทศ โดยประเทศจีน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ได้ลำดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

ที่มาภาพและข้อมูล
IPST Thailand