svasdssvasds

พิสิฐ ลี้อาธรรม แนะให้ความรู้ด้านการเงินกับประชาชน เพื่อแก้ปัญหาหนี้

พิสิฐ ลี้อาธรรม แนะให้ความรู้ด้านการเงินกับประชาชน เพื่อแก้ปัญหาหนี้

ในงาน "Thailand Survival ไทย.. จะรอดอย่างไรในวิกฤตโลก" จัดโดยเครือเนชั่น ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ซึ่งนายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวแนะทางรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก มีจำเป็นต้องให้ความรู้ด้านการเงินกับประชาชน เพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

พิสิฐ ลี้อาธรรม แนะให้ความรู้ด้านการเงินกับประชาชน เพื่อแก้ปัญหาหนี้ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ได้กล่าวในงาน "Thailand Survival ไทย.. จะรอดอย่างไรในวิกฤตโลก" ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวทางการรับมือปัญหาในอนาคต รวมถึงปัญหาสังคมผู้สูงวัย ซึ่งปัจจุบันคนวัยทำงานน้อยลง โดยเฉพาะในธุรกิจที่ต้องประสบกับปัญหาดังกล่าว และอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องปรับตัว

และการแก้ปัญหาหนี้ยังจำเป็นต้องให้ความสำคัญด้านการศึกษาให้ความรู้ด้านการเงิน ซึ่งเป็นต้นตอของการเกิดหนี้ครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆ มีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน และแก้ปัญหาหนี้เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต