svasdssvasds

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม แม่ที่มากับครอบครัว เที่ยวชมสวนนงนุชฟรี!

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม แม่ที่มากับครอบครัว เที่ยวชมสวนนงนุชฟรี!

สวนนงนุชพัทยา จัดโปรโมชั่นพิเศษสุด 12 สิงหาคม แม่ที่มากับครอบครัว เที่ยวชมสวนนงนุชฟรี! เพื่อเป็นการร่วมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระพันปีหลวง ซึ่งมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา

 วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระพันปีหลวง ซึ่งมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา สวนนงนุชพัทยา โดยนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา จึงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสุด สำหรับในวันแม่ปีนี้ แม่ที่มากับครอบครัว เที่ยวชมสวนนงนุชฟรี! เพื่อเป็นการร่วมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม แม่ที่มากับครอบครัว เที่ยวชมสวนนงนุชฟรี!

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม แม่ที่มากับครอบครัว เที่ยวชมสวนนงนุชฟรี!

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม แม่ที่มากับครอบครัว เที่ยวชมสวนนงนุชฟรี!

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม แม่ที่มากับครอบครัว เที่ยวชมสวนนงนุชฟรี!

 ทั้งนี้โปรโมชั่นแม่เที่ยวฟรี มีเฉพาะวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่มาเป็นครอบครัวเท่านั้น และส่วนของโปรโมชั่นในเดือนสิงหาคม ยังคงมีโปรโมชั่นเดิม เพียงซื้อบัตรผ่านประตู 1ใบแถมฟรี 1ใบ เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 140 ซม. เข้าฟรีและผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าชมสวนฟรีทุกวันศุกร์

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม แม่ที่มากับครอบครัว เที่ยวชมสวนนงนุชฟรี!

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม แม่ที่มากับครอบครัว เที่ยวชมสวนนงนุชฟรี!

 พร้อมกันนี้สวนนงนุชพัทยา จัดเพิ่มรอบการแสดงนงนุชโชว์และการแสดงช้างแสนรู้ เป็นวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า 10.30 น. และ รอบบ่าย 13.30 น. เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมสวนนงนุชพัทยาในราคา 100 บาท สวนนงนุชเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

related