svasdssvasds

กบน. ตรึงราคาน้ำมันดีเซล 8 สัปดาห์ติด ลิตรละ 35 บาท

กบน. ตรึงราคาน้ำมันดีเซล 8 สัปดาห์ติด ลิตรละ 35 บาท

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ลงมติตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 8 ติดต่อกันไว้ที่ ลิตรละ 35 บาท แม้ราคาน้ำมันดิบโลกจะปรับตัวลงแล้วก็ตาม

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ โดยมีมติให้คงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ 34.94 บาท เป็นการตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 8 ติดต่อกัน

ทั้งนี้เพื่อมีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ตาม

สถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดีเซล (GAS OIL) ลดลง 10.52 ดอลลาร์ (376.38 บาท) ต่อบาร์เรล โดยเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2565 ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 134.86 ดอลลาร์ (4,824.95 บาท) ต่อบาร์เรล และลดลงเป็น 124.34 ดอลลาร์ (4,448.08 บาท) ต่อบาร์เรล เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

ปัจจัยหลัก ๆ คือ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงจากคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และในทวีปยุโรป รวมถึงภาวะหนี้สินของประเทศตลาดเกิดใหม่ต่าง ๆ และการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการนำเข้าน้ำมันมากที่สุดในโลก รวมทั้งสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐฯ (Environmental Impact Assessment: EIA) รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันที่ชะลอตัวลง 

ทั้งนี้ ในด้านราคาน้ำมันดีเซล มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2565 ได้วางมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยมีมาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล 50% ในส่วนที่ราคาขายสูงกว่า 35 บาท/ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 2565) 

สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน วันที่ 7 ส.ค. 2565 ติดลบ 117,229 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 76,784 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 40,445 ล้านบาท

related