svasdssvasds

ชัชชาติ ต้อนรับ ปุ๋ย ภรทิพย์ ร่วมสนับสนุนการศึกษาในกทม. ลดความเหลื่อมล้า

ชัชชาติ ต้อนรับ ปุ๋ย ภรทิพย์ ร่วมสนับสนุนการศึกษาในกทม. ลดความเหลื่อมล้า

นายชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม. ต้อนรับ คุณภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซม่อน ร่วมหารือแนวทางในการสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด กทม. พร้อมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เตรียมหาทุนสนับสนุนครูในสังกัด กทม. ให้เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อจะได้นำกลับมาพัฒนาด้านการศึกษาให้เด็กในสังกัด กทม. ต่อไป

วันนี้ 8 สิงหาคม 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้การต้อนรับ คุณภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซม่อน อดีตนางงามมิสยูเวิร์สคนที่ 2 ของประเทศไทย พร้อมกับคุณแอนดี้ ไซมอน และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ชัชชาติ ต้อนรับ ปุ๋ย ภรทิพย์ ร่วมสนับสนุนการศึกษาในกทม. ลดความเหลื่อมล้า

โดยมี ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้ร่วมให้การต้อนรับและหารือ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

การเข้าพบในวันนี้ คุณภรณ์ทิพย์ ในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ ได้ให้ข้อมูลถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังแนวนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านการศึกษา

อาทิเช่น การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยจะลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ครูมีเวลาได้ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ และสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งการมี After School Program ที่เรียน เล่น หลังเลิกเรียน การเปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน และรวมการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียน ที่จะเปิดโรงเรียนในวันเสาร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วๆ ไป

ที่มีความตั้งใจอยากช่วยเหลือการศึกษาของประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เพิ่มเติมให้กับเด็ก ๆ นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนดี เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ใกล้บ้านใกล้ชุมชน เป็นต้น

 

และโอกาสนี้ คุณภรณ์ทิพย์ ได้กล่าวอีกว่าว่า ตนมีความประสงค์จะให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเด็ก ๆ ตนอยากจะช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้มีการศึกษาที่ดี และจะหาทุนสนับสนุนครูในสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้มีโอกาสเรียนต่อในต่างประเทศ

เพื่อที่จะได้กลับมาพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครต่อไป

related