svasdssvasds

วันแม่แห่งชาติ 2565 ประวัติ คำขวัญวันแม่ 12 สิงหาคม 2565

วันแม่แห่งชาติ 2565 ประวัติ คำขวัญวันแม่ 12 สิงหาคม 2565

วันแม่แห่งชาติ 2565 ประวัติ คำขวัญวันแม่ 12 สิงหาคม 2565 ตรงกัน วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันแม่แห่งชาติ 2565 ประวัติ คำขวัญวันแม่ 12 สิงหาคม 2565

ประวัติ วันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีให้วันแม่แห่งชาติ 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ 

วันแม่แห่งชาติ 2565 ประวัติ คำขวัญวันแม่ 12 สิงหาคม 2565

ดังนั้น วันแม่แห่งชาติ ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ลูกทุกคนพึงระลึกพระคุณมารดาผู้ให้กำเนิดโดยมี ดอกมะลิ เป็นสัญลักษณ์ความรักบริสุทธิ์มอบแทนความรู้สึก และความกตัญญู

 

Cr. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับ วันแม่แห่งชาติ 2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ความว่า

"พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ จะหาใครมาเทียบยากจักหา

ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน"

related