เงื่อนไขขอลี้ภัยการเมืองในอังกฤษ

26 ส.ค. 2560 เวลา 9:18 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

 

หลังจากมีข่าวบางกระแสออกมาว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้หลบหนีไปขอลี้ภัยในอังกฤษ

 

ทางการอังกฤษเปิดให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาลี้ภัยในประเทศได้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ยื่นขอจะต้องเป็นที่ถูกข่มเหงรังแกไม่ว่าจะเป็นจากเหตุผลทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือจากปัญหาอื่นๆ จากสถานการณ์ทางศาสนา วัฒนธรรม สังคม หรือการเมืองในประเทขศของตน ที่ผู้ขอสิทธิ์ลี้ภัยรู้สึกว่าตนไม่ได้รับการปกป้องจากเจ้าหน้าที่ในประเทศของตนเอง ต้องออกจากประเทศและไม่สามารถเดินทางกลับไปได้ เพราะกลัวที่จะถูกข่มเหงรังแก หรือจับมาลงโทษ

 

การยื่นขอลี้ภัยนั้นอาจยื่นเรื่องได้เมื่อเดินทางไปถึงอังกฤษ หรือเร็วที่สุดเท่าที่ผู้ขอลี้ภัยรู้สึกไม่ปลอดภัย เพราะถ้ายิ่งยื่นช้าก็ยิ่งมีโอกาสถูกปฏิเสธมากขึ้น รวมทั้งสามารถยื่นขอลี้ภัยให้คู่สมรสหรือบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางมาด้วย ให้ได้รับสถานะผู้อยู่ในอุปการะได้เช่นกัน

 

หลังจากที่ยื่นเรื่องของลี้ภัยแล้ว จะต้องเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือที่รู้จักกันในชื่อขั้นตอนสกรีนนิ่ง และต้องเข้ารับสัมภาษณ์ และผลการพิจารณาจะออกภายใน 6 เดือน

 

เงื่อนไขขอลี้ภัยการเมืองในอังกฤษ

 

ผู้ยื่นขอลี้ภัยสามารถอาศัยอยู่ในอังกฤษได้ระหว่างที่รอผล แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ โดยเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วก็จะจะสามารถลี้ภัยในอังกฤษได้ 5 ปี และหลังจากนั้น สามารถยื่นขออยู่อาศัยในอังกฤษได้

 

หากไม่ผ่านการพิจารณา ทางการอังกฤษอาจอนุมัติให้อาศัยอยู่ในประเทศได้ด้วยเหตุผลการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม แต่หากทางการพิจารณาแล้วว่า ไม่มีเหตุผลเพียงพอ ก็อาจจะถูกส่งตัวออกนอกประเทศ

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด