svasdssvasds

ประธานแรงงานไม่เห็นด้วย "ค่าแรงลอยตัว"

ประธานแรงงานไม่เห็นด้วย "ค่าแรงลอยตัว"

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ไม่เห็นด้วยค่าจ้างลอยตัว ระบุอยากให้ค่าแรงเท่ากันทั่วประเทศ เพื่อให้คนอยากทำงานอยู่ที่บ้านเกิดมากขึ้น

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เปิดเผยกับสปริงนิวส์ว่า ไม่เห็นด้วย กับข้อเสนอกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 เป็นแบบลอยตัว ที่ให้ค่าจ้างขั้นต่ำเป็นการตกลงกันของนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งจะทำให้ค่าจ้างแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน และเกิดความเหลื่อมล้ำ

นายสาวิทย์ มองว่า โดยปกติประชาชนจะเลือกทำงานในจุดที่ให้ค่าแรงสูงกว่า ส่งผลให้แรงงานจากต่างจังหวัดทั้งภาคเกษตรหรือแม้แต่แรงงานวิชาชีพ เข้ามาทำงานกรุงเทพฯ แทนที่การทำงานอยู่ต่างจังหวัดมากขึ้น และทำให้แรงงานแรงงานในต่างจังหวัดขาดแคลน เกิดปัญหาขายที่ดินทำกิน

ดังนั้นสิ่งที่ควรพิจารณา คือการปรับโครงสร้างของเงินเดือนให้เท่ากันทุกจังหวัด เพื่อให้คนเกิดแรงจูงใจ ทำงานอยู่ที่บ้านเกิด และใช้โอกาสนี้ขยายงานในภูมิภาค โดยนายสาวิทย์เชื่อว่า หากคนเลือกที่จะทำงานในบ้านเกิดมากขึ้น นอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนในแต่ละจังหวัดดีขึ้น เพราะค่าแรงที่พอมีพอกิน หากใครมีพื้นที่ การเกษตรก็ยังใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้หารายได้เพิ่มขึ้นอีกทาง และยังสามารถแก้ปัญหาการจราจรในกทม.ได้ด้วย

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างค่าแรง ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับค่าจ้างขั้นต่ำเท่านั้น แต่อาจใช้เพิ่มค่าแรง จากมาตรฐานฝีมือแรงงาน และทักษะฝีมือ ซึ่งจะกำหนดค่าจ้างและรายได้ตามความสามารถที่แตกต่างกัน

โดยก่อนหน้านี้ นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ต่อไปค่าจ้างขั้นต่ำจะเป็นเรื่องของนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเอง การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกจังหวัด เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีโครงสร้างกำลังแรงงานและดัชนีผู้บริโภคไม่เท่ากัน โดยคณะกรรมการค่าจ้าง จะประชุมในวันที่ 15 กันยายน เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด