Breaking ข่าว

เพิกถอนใบอนุญาตทันตแพทย์ “ดลฤดี” อดีตอาจารย์หนีทุน

 

ทันตแพทยสภา สั่งลงโทษ ทันตแพทย์หญิง ดลฤดี จำลองราษฎร์ อดีตอาจารย์มหิดลหนีทุน เพิกถอนใบอนุญาตทันตแพทย์ เพราะมีพฤติกรรมผิดจรรยาบรรณ

ทันตแพทย์ ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์ ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา แถลงข่าวกรณี ทันตแพทย์หญิง ดลฤดี จำลองราษฎร์ อดีตอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งลาออกขณะใช้ทุนยังไม่ครบตามสัญญา 3 ฉบับ มูลค่า 24 ล้านบาท ส่งผลให้ผู้ค้ำประกันต้องร่วมชดใช้แทน ว่า คณะกรรมการทันตแพทยสภา มีมติให้ลงโทษขั้นสูงสุด โดยเพิกถอนใบอนุญาตทันตแพทย์ เพราะมีพฤติกรรมผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทัตนกรรม ปี 2538 และสั่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา ตามมาตรา 12 อนุ 3 แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม ปี 2537 ฐานประพฤติเสื่อมเสียเกียรติแห่งวิชาชีพทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิง ดลฤดี จำลองราษฎร์ อดีตอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลังจากนี้ ทันตแพทยสภา จะส่งเรื่องไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอความเห็นชอบ และจัดทำเป็นคำสั่งทางปกครองต่อไป นอกจากนี้ จะแจ้งไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้ำประกัน เพราะบางคนทำตามหน้าที่และมีเจตนาดี เพื่อให้ทันตแพทย์หญิงดลฤดี ได้รับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

อย่างไรก็ตาม ทัตนแพทยสภา ยอมรับว่า มตินี้จะไม่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพของ ทันตแพทย์หญิงดลฤดี ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะสหรัฐฯ เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นปัญหาส่วนบุคคล และล่าสุดพบว่า ทันตแพทย์หญิงดลฤดี ลาออกจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้ว และได้เข้าสอนที่ มหาวิทยาลัยบอสตันในปัจจุัน