Breaking News ข่าว

ล้อมคอก!อธิการฯศิลปากรสั่งห้ามจัดรับน้อง-งดให้ข่าวสื่อ

ม.ศิลปากร ตั้งกรรมการสอบผู้ที่ทำการรับน้องเสื่อมแล้ว หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียล พร้อมออกกฎเหล็ก 3 ข้อ ใครฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการทางวินัย

ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำหนังสือแนวทางปฏิบัติเรื่องข่าวการรับน้องของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและการพิมพ์ ในทางที่ไม่สร้างสรรค์ ซึ่งข้อมูลบางส่วนมีทั้งเหตุการณ์ในปัจจุบันและอดีตปะปนกัน จนเกิดความสับสน มีผลในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัย

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา จนสามารถชี้ตัวผู้ที่มีส่วนร่วมต่อการรับน้องที่ขัดต่อประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้มีการพิจารณาโทษต่อไป จึงมีคำสั่งดังนี้

1.ให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรรวมทั้งนักศึกษา งดการให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวกับสื่อมวลชนทุกแขนง และขอให้มาให้ข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัยแทน

2.ให้ผู้บริหารของคณะกำกับดูแลไม่ให้เกิดกรณี การใช้ความรุนแรง ต่อบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

3.ให้งดกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวเนื่องกับการรับน้องใหม่ ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีซ้ำเติมเหตุการณ์ปัจจุบันให้แย่ลงได้ แต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งให้ขออนุมัติจ่ออธิการบดีในทุกกรณี

ทั้งนี้หากทราบว่ามีผู้ละเลย เพิกเฉย หรือละเมิดคำสั่งจนทำให้เกิดความเสียหายตามมา จะถูกดำเนินการทางวินัย

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ออกแถลงการณ์ถึงกรณีการรับน้องของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ปี 2560 ระบุว่ากิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ของคณะในปีนี้จบลงแล้ว โดยอยู่บนพื้นฐานความสมัครใจของนักศึกษาและมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด มุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และป้องปรามมิให้เกิดความรุนแรงมาโดยตลอด ซึ่งจากข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ทางคณะฯขอชี้แจงดังนี้

1.กรณีนักศึกษารุ่นพี่ใช้ถ้อยคำรุนแรงหลังจากที่รุ่นน้องขอลาการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกลับบ้านเนื่องจากคุณแม่เสียชีวิต เป็นการสื่อสารผิดพลาดทำให้เกิดความเข้าใจผิด และสองฝ่ายได้ปรับความเข้าใจกันแล้ว

2.กิจกรรมความรุนแรงที่ปรากฏในสื่อไม่มีมูลความจริง แต่มีกิจกรรมการอาบน้ำรวมจริง เป็นไปด้วยความสมัครใจและแบ่งแยกเพศ โดยมีรุ่นพี่ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสม

3.กรณีให้นักศึกษาปี 1 ตัดผมสั้นเป็นความสมัครใจของนักศึกษา ไม่มีการบังคับใดๆ