svasdssvasds

ชี้เป้า "โครงการ SolarPlus" ติดตั้งโซลาร์รูฟให้ฟรี 500,000 หลัง

ชี้เป้า "โครงการ SolarPlus" ติดตั้งโซลาร์รูฟให้ฟรี 500,000 หลัง

ทำความรู้จักโครงการ SolarPlus ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ GO GREEN Together โดย ​ธนาคารกสิกรไทย ที่คราวนี้เปิดให้ประชาชนคนทั่วไปติดตั้งโซลาร์รูฟฟรี 500,000 หลัง ภายใน ระยะเวลา 5 ปี

SolarPlus โครงการติดโซลาร์รูฟให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดแบบฟรีๆ 500,000 หลัง เพื่อผลิตและขายไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในไทย ภายใต้โครงการ GO GREEN Together ของ ธนาคารกสิกรไทย โดยกสิกรไทยไม่ได้มาลุยเดี่ยว แต่ร่วมกับ 4 พันธมิตรเดินหน้าโครงการนี้ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด, บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด

GO GREEN Together เป็นโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดของประชาชน ที่มี SolarPlus เป็นขาหนึ่งของโครงการ โดยโครงการนำร่องจะติดตั้งโซลาร์รูฟในหมู่บ้านศุภาลัยก่อน 500,000 หลัง ภายใน 5 ปี และมีการเตรียมวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ลงทุนเอาไว้ 50,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดสู่การเป็น Net Zero ตามแนวทางสร้างความยั่งยืนของประเทศ

ชี้เป้า "โครงการ SolarPlus" ติดตั้งโซลาร์รูฟให้ฟรี 500,000 หลัง

ทำไมต้องส่งเสริมการใช้โซลาร์รูฟ ด้วยการติดตั้งให้ฟรี?

การติดตั้งโซลาร์รูฟต้องใช้เงินลงทุนสูง กว่าจะคืนทุนก็นาน ประชาชนที่มีความสนใจจึงลังเล บวกกับมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา การผลักดันให้ใช้โซลาร์เซลล์จึงทำได้ในวงจำกัด ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการ SolarPlus โครงการติดตั้งโซลาร์รูฟให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อผลิตและขายไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในไทย  โดยเจ้าของบ้านไม่ต้องลงทุนติดตั้งและเสียค่าบำรุงรักษา อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากการลดค่าไฟฟ้า 20% ในส่วนของการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์ โดยเริ่มนำร่องโครงการแรกที่หมู่บ้านศุภาลัย

"ตามที่ธนาคารฯ ได้จัดทำโครงการ GO GREEN Together เพื่อผลักดันให้เกิด Green Ecosystem ขึ้นมานั้น ที่ผ่านมาธนาคารฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสนับสนุน เช่น สินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ สินเชื่อบ้านสีเขียว สินเชื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า บริการให้เช่าใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมจุดเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สาขา และจับมือกับพันธมิตรทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยใช้ชีวิต Green Lifestyle ได้ง่ายขึ้น" พิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าว

ธนาคารฯ มีความคาดหวังว่า โครงการนี้ช่วยจุดกระแสให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่บ้านของตัวเอง เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และหวังว่าโครงการดังกล่าวจะได้ใช้เป็นต้นแบบสำหรับ โครงการซื้อขายพลังงานแบบ Peer to Peer Energy Trading ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด เพื่อใช้ลงทุนติดตั้งและบำรุงรักษาโซลาร์รูฟให้แก่ประชาชนที่ร่วมโครงการ และธนาคารฯ ยังรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดที่เหลือจากการใช้งานของบ้านที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำมาใช้ในเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อเพิ่ม Carbon Handprint ให้แก่องค์กร

หากคำนวณจากการติดตั้งโซลาร์รูฟ 500,000 หลังคาเรือน คาดว่า จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 2.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดเก็บค่าไฟจะเป็นไปตามสัญญาการให้บริการ โดยกระแสไฟฟ้าที่เหลือใช้จากบ้านเรือนจะถูกจำหน่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าในราคาหน่วยละ 2.20 บาท หรือนำมาซื้อขายพลังงานแบบ Peer to Peer Energy Trading ในอนาคต

ชี้เป้า "โครงการ SolarPlus" ติดตั้งโซลาร์รูฟให้ฟรี 500,000 หลัง

แนวทางที่เหล่าพันธมิตรมาร่วมด้วยช่วยผลักดันโครงการ SolarPlus

 • บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด 
  เป็นผู้ให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ตามบ้าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา พร้อมทั้งตกลงให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่บ้านเรือน
 • บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
  ผนึกกำลังกับธนาคารกสิกรไทย ประเดิมติดตั้งโซลาร์รูฟที่โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ รังสิต คลอง 2  ซึ่งเป็นโครงการแนวราบที่มีลูกบ้านเข้าอยู่แล้วจำนวนมาก โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากลูกบ้านเป็นอย่างดี เนื่องจากช่วยประหยัดไฟฟ้าให้แก่ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการดังกล่าว
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการผลิตและส่งไฟฟ้าแล้ว กฟผ. ยังออกโซลูชันส์ใหม่ในด้านนวัตกรรมพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในยุคดิจิทัล ซึ่งในส่วนของโครงการ SolarPlus ทาง กฟผ.นำแพลตฟอร์ม Peer to Peer Energy Trading ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทีมงาน กฟผ. เอง และผ่านการทดลองใช้งานจริงในโครงการ ERC Sandbox เฟส 1 มาแล้ว เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการ และคาดหวังว่าจะพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างแพร่หลาย ขยายผลสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคตต่อไป
 • บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด 
  สนับสนุนการเข้าถึงพลังงานสะอาดโดยบริษัทให้บริการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ของโครงการพลังงานหมุนเวียน การซื้อขายใบรับรอง Renewable Energy Certification (REC) แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด โดย REC เป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยส่งเสริมการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรมพลังงานยั่งยืนของประเทศ
related