svasdssvasds

กกต. ประกาศถอนชื่อสส. พรรคชาติพัฒนากล้า เหตุเป็นบุคคลล้มละลาย

กกต. ประกาศถอนชื่อสส. พรรคชาติพัฒนากล้า เหตุเป็นบุคคลล้มละลาย

กกต. ออกประกาศถอนชื่อของ “ประเสริฐ นิลเนตร์” ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 พรรคชาติพัฒนากล้า เนื่องจากเป็นบุคคลล้มละลาย

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคชาติพัฒนากล้า  

ลงวันที่ 14 เมษายน 2566  ได้ประกาศรับสมัคร นายประเสริฐ นิลเนตร์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 นั้น   

 

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

บัดนี้ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ถอนชื่อนายประเสริฐ นิลเนตร์ ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 ของพรรคชาติพัฒนากล้า ตามคำสั่งศาลฎีกาคดีหมายเลขดำที่ ลต สสร 7/2566 คดีหมายเลขแดงที่ ลต สสร 41/2566 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2566

กกต. ประกาศถอนชื่อสส. พรรคชาติพัฒนากล้า เหตุเป็นบุคคลล้มละลาย

ด้านสาเหตุที่ นายประเสริฐ ถูกศาลฎีกาพิพากษาให้พ้นจากการเป็นผู้สมัคร ส.ส. นั้น เนื่องจากเป็นบุคคล้มละลาย ขัดต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561

related