svasdssvasds

ด่วน! กกต.มีมติไม่รับ 3 คำร้อง "พิธา" ปมถือหุ้นสื่อไอทีวี แต่รับคำร้อง ม.151

ด่วน! กกต.มีมติไม่รับ 3 คำร้อง "พิธา" ปมถือหุ้นสื่อไอทีวี แต่รับคำร้อง ม.151

กกต. มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่รับคำร้อง "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ถือหุ้นไอทีวี เนื่องจากเป็นคำร้องที่ยื่นเกินระยะเวลา แต่มีมติรับเรื่องไว้พิจารณา ตาม ม.151 เหตุรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแต่ยังฝืน พร้อมตั้งคณะกรรมการไต่สวนต่อไป

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเป็นเอกฉันท์ 6 เสียง ไม่รับคำร้องกรณี "นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์"  มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ในการสมัครรับเลือกตั้ง เหตุการณ์ถือหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้น  แต่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาเป็นความปรากฏ

กกต.มีมติไม่รับ 3 คำร้อง "พิธา" ปมถือหุ้นสื่อไอทีวี แต่รับคำร้อง ม.151

 ทั้งนี้คำร้องที่มีผู้ยื่นมาทั้ง 3 ราย กรณีหุ้น ITV เป็นคำร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาที่จะสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา ในกรณีที่ร้องว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จึงเห็นควรพิจารณาสั่งไม่รับคำร้องไว้ตามระเบียบ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• กกต. ชี้ ต้องรับรอง พิธา เป็น ส.ส. ไปก่อน ชี้ถือหุ้น ITV หากผิดจริง ฟัน ม.151

• ส่องโทษ หากผิด กฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 151 หลัง กกต. เล็งสอบ "พิธา"

• กกต. ชี้ "พิธา" ถือ "หุ้นไอทีวี" ผิด ม.151 สั่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนแล้ว

 แต่เนื่องจากกรณีคำร้องดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ และมีหลักฐานพอสมควร และมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนไต่สวนต่อไปว่านายพิธา เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามแต่ได้สมัครรับเลือกตั้ง อันเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 42(3) และมาตรา 151 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

 จึงเห็นควรพิจารณาสั่งให้ดำเนินการไต่สวนเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฎ โดยคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งจะดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบต่อไป

related