svasdssvasds

ชลน่าน ยันแต่งตั้ง “หมอก้อย” เพราะไว้ใจ ไร้ผลประโยชน์แอบแฝง ไม่ได้เงินเดือน

ชลน่าน ยันแต่งตั้ง “หมอก้อย” เพราะไว้ใจ ไร้ผลประโยชน์แอบแฝง ไม่ได้เงินเดือน

หมอชลน่าน ยันแต่งตั้งภรรยา “หมอก้อย” เพราะไว้ใจ บวกประสบการณ์ หวังขับเคลื่อนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณสุข และสวัสดิการ ให้กับบุคลากรทุกระดับ ใน สธ. และยังช่วยสแกนคนเข้ามาใกล้ชิดตน ย้ำไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง เพราะไม่มีเงินเดือน

 จากกรณีที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในหนังสือคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ ลงวันที่ 14 ก.ย. 2566 คือ คำสั่งที่ 1290/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านสุขภาพอนามัย จึงแต่งตั้ง พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ.

ไว้วางใจ มั่นใจในตัวหมอก้อย จากประสบการณ์ทำงาน

 ล่าสุด นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงกรณีที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ แต่งตั้งภรรยา พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ (หมอก้อย) เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่า ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงของตนเหมือนกัน แต่เนื่องจากมีความไว้วางใจ มั่นใจในตัวหมอก้อย จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา และอยู่เคียงข้างตน มาตั้งแต่การช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ก่อนตัดสินใจแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง หมอก้อย ทำงานด้านการสื่อสาร มีเพจเฟซบุ๊ก และทำธุรกิจที่ดิน

ชลน่าน ยันแต่งตั้ง “หมอก้อย” เพราะไว้ใจ ไร้ผลประโยชน์แอบแฝง ไม่ได้เงินเดือน

“หมอก้อย” มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ทั้งบุคคลและองค์กร

ทั้งนี้การแต่งตั้งหมอก้อย เพื่อให้มีตำแหน่งมาขับเคลื่อนงาน 2 ด้าน ได้อย่างราบรื่น 1 งานด้านการสื่อสารข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการสื่อสาร ทั้งบุคคล และองค์กร โดยอาจเป็นการอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาลด้านการสื่อสารกับผู้ป่วย เนื่องจาก “หมอก้อย” มีความเชี่ยวชาญและถนัดด้านนี้

 หมอก้อยเคยดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 2 การดูแลระบบสวัสดิการความมั่นคง ให้กับพี่น้องที่ทำงานผู้ให้บริการในกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง เนื่องจากหมอก้อย เคยดำรงตำแหน่งและทำงาน ผอ.รพ.ชุมชนมาก่อน

ชลน่าน ยันแต่งตั้ง “หมอก้อย” เพราะไว้ใจ ไร้ผลประโยชน์แอบแฝง ไม่ได้เงินเดือน

ยืนยันไม่ได้ให้อำนาจเพื่อมาสั่งหมอ

 นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ยืนยันการแต่งตั้งหมอก้อย แค่ให้อำนาจในการขับเคลื่อนงาน และไม่มีเงินเดือน ไม่มีและผลประโยชน์ใส่ตัวแน่นอน เนื่องจากประสบการณ์การทำงานของหมอก้อย ก็จะเข้ามาช่วยสแกนคนที่จะเข้ามาทำงานใกล้ชิดกับตน หากมีก็จะขึ้นแบล็คลิสต์ทันที และยืนยันการแต่งตั้งให้อำนาจเพื่อเข้ามาทำงานไม่ได้เข้ามาสั่งหมอ การแต่งตั้งทางการเมืองต้องโปร่งใสตรวจสอบได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related