svasdssvasds

ข่าวปลอม! ใช้นิ้วนวดบริเวณรอบดวงตา ช่วยทำให้สายตาดีขึ้น

ข่าวปลอม! ใช้นิ้วนวดบริเวณรอบดวงตา ช่วยทำให้สายตาดีขึ้น

ข่าวปลอม! จากที่ได้มีคำแนะนำในเรื่องใช้นิ้วนวดบริเวณรอบดวงตา ช่วยทำให้สายตาดีขึ้นนั้นได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

ข่าวปลอม! ใช้นิ้วนวดบริเวณรอบดวงตา ช่วยทำให้สายตาดีขึ้น จากกรณีที่มีการบอกต่อคำแนะนำโดยระบุว่าวิธีการทำให้สายตาดีขึ้น ด้วยการใช้นิ้วกดจุด และนวดบริเวณคิ้ว รอบดวงตา สันจมูก ขมับ ใบหู ติ่งหูนั้น ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า 6 วิธีการที่แชร์ ยังไม่มีรายงานทางวิชาการที่สามารถวัดผลได้จริง หรือช่วยให้การรักษาดีขึ้น และหากนวดบริเวณรอบดวงตาไม่ถูกวิธี อาจมีผลทำให้เส้นเลือดฝอยใต้เยื่อบุตาแตกได้ หรืออาจมีผลร้ายแรงถึงขั้นตาบอด จากที่เส้นเลือดที่จอประสาทตาอุดตันหรือแตกได้

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

โดยภาวะสายตายาวเป็นความบกพร่องของสายตา ที่ไม่สามารถแพ่งหรือมองวัตถุได้ชัดเจนในระยะใกล้ๆ ซึ่งตามปกติแล้วสายตายาวเกิดขึ้นตามอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และการรักษา คือ การสวมแว่นตามที่แพทย์สั่ง โดยการตรวจวัดค่าสายตาจากแพทย์

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่ www.dms.go.th หรือโทร 02 5906000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การใช้นิ้วนวดบริเวณรอบดวงตาทั้ง 6 จุด ยังไม่มีรายงานทางวิชาการที่สามารถวัดผลได้จริง หรือช่วยให้การรักษาดีขึ้น และหากนวดไม่ถูกวิธีอาจมีผลร้ายแรงถึงขั้นตาบอด จากที่เส้นเลือดที่จอประสาทตาอุดตันหรือแตกได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด