svasdssvasds

ข่าวจริง รัฐบาลเปิด สายด่วน-ไลน์ ให้คำปรึกษาผู้ติดยาเสพติด

ข่าวจริง รัฐบาลเปิด สายด่วน-ไลน์ ให้คำปรึกษาผู้ติดยาเสพติด

เช็กแล้วจริง สายด่วน 1165 ไลน์ @1165huangyai ช่องทางที่รัฐบาลเปิดขึ้นเพื่อให้คำปรึกษา แนวทางรักษาเบื้องต้น ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ดึงผู้เสพยาสู่กระบวนการบำบัด

ตามที่มีข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องรัฐบาลเปิดสายด่วนบำบัดยาเสพติด 1165 หรือไลน์ @1165huangyai ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากที่ขณะนี้ได้ปรากฏกรณีการก่อเหตุความรุนแรง ส่งผลให้มีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยหลายกรณีผู้ก่อเหตุมีการใช้สารเสพติด โดยการแก้ไขปัญหานี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกระดับ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด และประชาชนทุกคนในสังคม ที่หากเป็นผู้ติดสารเสพติด มีบุคคลในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ขอให้เร่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยด่วน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากปล่อยให้มีการเสพยาเป็นระยะเวลานาน จะเป็นต้นเหตุของการกระทำความรุนแรงต่าง ๆ เนื่องจากยาเสพติดมีผลให้สมองถูกทำลาย ความสามารถในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลลดลง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ก้าวร้าว หงุดหงิด เกิดอาการทางจิตประสาท ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เป็นสาเหตุของการก่อความรุนแรง และนำไปสู่การก่อเหตุสลดในสังคมซ้ำ ๆ ได้

ปัจจุบันผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นก่อนเข้ารับการบำบัดรักษาหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลตำรวจ ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ยังมีช่องทางของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติด 1165 และสายด่วนเลิกยาเสพติด ผ่านศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงช่องทาง Line Official “ห่วงใย” โดยสามารถค้นหาโดยใช้ คำว่า @1165huangyai ซึ่งเป็นระบบแชทบ็อตตอบคำถามอัตโนมัติ ที่ตอบทุกเรื่องเพื่อประเมินตัวเองเกี่ยวกับการติดสารเสพติดและการให้คำปรึกษา การตอบคำถามที่พบบ่อยเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้น หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เมื่อได้รับคำปรึกษาแล้วยังสามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการบำบัดได้ที่สถาบันบำบัดที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสายด่วนบำบัดยาเสพติด 1165 และเว็บไซต์ของ สบยช. ที่ www.pmnidat.go.th

ที่มา

antifakenewscenter.com

related