svasdssvasds

ข่าวปลอม EGAT สมัครบริการเว็บไซต์-แอปพลิเคชัน ลงทุนเช่าพลังงานไฟฟ้า

ข่าวปลอม EGAT สมัครบริการเว็บไซต์-แอปพลิเคชัน ลงทุนเช่าพลังงานไฟฟ้า

เตือน ข่าวปลอม EGAT การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชี้แจง ไม่มีสมัครบริการเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพื่อลงทุนเช่าพลังงานไฟฟ้า

ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง EGAT สมัครบริการเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพื่อลงทุนเช่าพลังงานไฟฟ้า ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จากกรณีที่มีคลิปวิดีโอระบุว่า EGAT สมัครบริการเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพื่อลงทุนเช่าพลังงานไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าไม่มีการให้บริการการลงทุนตามที่แอบอ้างแต่อย่างใด
 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.egat.co.th/ หรือโทร. 02 436 0000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่มีการให้บริการการลงทุนตามที่แอบอ้างแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน

related