svasdssvasds

ข่าวปลอม! กินบะหมี่ดิบที่ขยำใส่ผงปรุงรส ทำให้พองในท้องและเกิดภาวะช็อก

ข่าวปลอม! กินบะหมี่ดิบที่ขยำใส่ผงปรุงรส ทำให้พองในท้องและเกิดภาวะช็อก

ข่าวปลอม! กินบะหมี่ดิบที่ขยำใส่ผงปรุงรส ทำให้พองในท้องและเกิดภาวะช็อก จากการตรวจสอบจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 ตามที่มีการเตือนเกี่ยวกับเรื่องกินบะหมี่ดิบที่ขยำใส่ผงปรุงรส ทำให้พองในท้องและเกิดภาวะช็อก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 จากกรณีที่มีผู้บอกต่อข้อมูลที่ระบุว่ากินบะหมี่ดิบที่ขยำใส่ผงปรุงรส ทำให้พองในท้องและเกิดภาวะช็อก ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง

 โดยที่ผ่านมาทาง สสส. ได้ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ส่งเสริมประชาชนลดการกินเค็มที่มากเกิน และพบในปี 2563 โดยคนไทยมีอัตราการบริโภคโซเดียมเฉลี่ย 3,636 มก./วัน ซึ่งเกินมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำเกือบ 2 เท่า ทั้งจากเครื่องปรุงรส อาหารแปรรูป แช่แข็ง รวมถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาจส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจห้องซ้ายหนา เกิดการสะสมของพังผืดในกล้ามเนื้อหัวใจ ไต และหลอดเลือด อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการการกินบะหมี่ดิบจะพองในท้อง จนอาจเกิดภาวะช็อกได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ประเทศที่กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มากที่สุดในโลก ปี 2021

• บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5 ยี่ห้อ เร่งเคาะราคา ย้ำปรับขึ้นแต่ไม่เกิน 2 บาทต่อซอง

• เผยรายได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5 ยี่ห้อดังในปี 2564 แต่ละยี่ห้อรายได้เท่าไร?

 ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือโทร 02-343-1500

บทสรุปของเรื่องนี้

ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง โดยทาง สสส. ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการการกินบะหมี่ดิบจะพองในท้อง จนอาจเกิดภาวะช็อกได้แต่อย่างใด

related