svasdssvasds

แพทย์ชี้สารไซยาไนด์ เข้าสู่ร่างกายแค่ 0.3 มิลลิกรัมถึงเสียชีวิต

แพทย์ชี้สารไซยาไนด์ เข้าสู่ร่างกายแค่ 0.3 มิลลิกรัมถึงเสียชีวิต

แพทย์ชี้สารไซยาไนด์ เข้าสู่ร่างกายแค่ 0.3 มิลลิกรัมถึงเสียชีวิต เผยลักษณะเป็นเกล็ดของแข็งผลึกสีขาว ถือเป็นสารอันตรายที่ต้องระวังเป็นอย่างมาก

พญ.ชีวรัตน์ ปราสาร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวะเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ระบุถึงสารไซยาไนด์ ว่า จะมี 3 รูปแบบคือเป็นลักษณะเป็น เกล็ดของแข็งผลึกสีขาว ของเหลวสีใส และเป็นแก๊ส แต่อยู่ในรูปของสารประกอบ โพแทสเซียมไซยาไนด์, โซเดียมไซยาไนด์ และไฮโดรเจนไซยาไนด์ สารเหล่านี้อันตรายต่อร่างกายมนุษย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่วนประกอบของสารไซยาไนด์จะอยู่ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ชุบโลหะ, เหมืองแร่, อุตสาหกรรมพลาสติก ฯลฯ โดยโพแทสเซียมไซยาไนด์ละลายน้ำได้ดีและไม่มีสี หากเอาไปใส่ในเครื่องดื่มที่มีกลิ่นกลบสารตัวนี้ได้ เช่น ชา กาแฟ เหล้า

สารไซยาไนด์ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะมีอาการของเหยื่อเกี่ยวกับระบบหายใจ ทำลายระบบการสร้างพลังงาน ระดับเซลล์ ทำให้เกิดการพร่องออกซิเจน ระดับเซลล์ โดยปกติ ร่างกายสมองและหัวใจต้องการออกซิเจนและพลังงาน ถ้ากระบวนการนี้เสียเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้

ทั้งนี้สารสังเกตอาการของผู้รับสารไซยาไนด์เข้าสู่ร่างกายจะมีอาการ ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ, คลื่นไส้, อาเจียน และการหายใจที่ผิดปกติ รวมถึงมีอาการ ชัก หมดสติ และหากได้รับสารไซยาไนด์เข้าสู่ในร่างกายเกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อมิลลิตร จะสามารถเสียชีวิตได้ทันที 

related