svasdssvasds

“สุพันธุ์" ต้อนรับ Pride Month ยัน ดัน “สมรสเท่าเทียม” เพื่อความเป็นธรรม

“สุพันธุ์" ต้อนรับ Pride Month ยัน ดัน “สมรสเท่าเทียม” เพื่อความเป็นธรรม

“สุพันธุ์ มงคลสุธี” รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ต้อนรับ Pride Month ดันสมรสเท่าเทียม เชื่อทุกคนควรมีสิทธิในการสมรส

เนื่องในเดือน Pride Month สุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย เห็นว่ารัฐบาลใหม่ที่จะมาถึงจะต้องผลักดัน พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม เพื่อเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนตาม MOU ที่ได้ประกาศแก่พี่น้องประชาชน

เดือนมิถุนายน ที่ถูกถือกันว่าเป็น Pride Month เป็นเดือนที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมากว่า 50 ปี และจนมาถึงวันนี้ตนไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะต้องกีดกันหรือแบ่งแยกกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย สิทธิในการไม่ถูกแบ่งแยกในที่ทำงาน และที่สำคัญคือสิทธิในการสมรส

“สุพันธุ์" ต้อนรับ Pride Month ยัน ดัน “สมรสเท่าเทียม” เพื่อความเป็นธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สิทธิในการสมรสนั้น ในมุมหนึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้น เพราะนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่ง การรับมรดก การทำธุรกรรมทางการเงิน ถ้าหากกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ สามารถจดทะเบียนสมรสได้เหมือนคู่ชายหญิง จะทำให้เกิการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น

เช่นการซื้อบ้าน หรือ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆร่วมกัน รวมถึงการวางแผนที่จะทำธุรกิจร่วมกัน เพราะปัจจุบันมีคู่รักจำนวนมากที่ไม่ก้าทำธุรกิจ่วมกันเพราะหากใครคนหนึ่งเป็นอะไรไป เกรงว่าสิ่งที่ทำด้วยกันมาตนจะไม่ได้รับอะไรเลยเพราะไม่มีสิทธิรับมรดก

ดังนั้นการมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะช่วยให้ประชาชนคนตัวเล็กกลุ่มที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ สามารถลงทุนร่วมกัน กู้ร่วมกันเพื่อไปสร้างเศรษฐกิจต่อได้ รวมถึงเศรษฐกิจที่จะได้จากการผลักดันการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับผู้มีความหลากหลายทางเพศก็จะทำได้มากขึ้นและจะสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ

“สุพันธุ์" ต้อนรับ Pride Month ยัน ดัน “สมรสเท่าเทียม” เพื่อความเป็นธรรม

ปัจจุบันประเทศไทยมีชื่อเสียงที่ดีกับชุมชน LGBTQ ทั่วโลก เพราะมีแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสถานบันเทิงที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQ อยู่เยอะมาก เราได้เม็ดเงินมหาศาลจากตรงนี้ แต่ในทางหนึ่งเราจะเป็นสวรรค์ของ LGBTQ ทั่วโลกอย่างแท้จริงไม่ได้เลย ถ้าเรายังไม่ให้สิทธิที่ทุกคนพึงได้ไม่ว่าจะเพศใดก็ตามแก่คนในชุมชนเหล่านี้ ดังนั้นตนหวังว่ารัฐบาลใหม่จะผลักดัน พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ตามที่ได้ประกาศไว้ใน MOU ให้ได้โดยเร็ว

related