svasdssvasds

วิโรจน์ เสนอ 4 ธงสำคัญ แก้ปัญหาคอร์รัปชัน ในระดับโครงสร้าง

วิโรจน์ เสนอ 4 ธงสำคัญ แก้ปัญหาคอร์รัปชัน ในระดับโครงสร้าง

“วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” ชี้ ปัญหาคอร์รัปชัน แค่ปราบอย่างเดียว ไม่จบ ! ต้องแก้ที่โครงสร้าง พร้อมเสนอแนวทาง 4 ธงสำคัญ แก้ปัญหาคอร์รัปชัน

“คอร์รัปชัน” ถือว่าเป็นปัญหาเรื้องรังที่เกาะเซาะและทำลาบประเทศชาติมาช้านาน โดย “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” ว่าที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้เสนอ 4 ธงสำคัญ แก้ปัญหาคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

พอพูดถึงปัญหา “คอร์รัปชัน” ในประเทศไทย ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่มีการปราบปราม ก็มีการปราบกันเป็นระยะๆ แต่พอสักพัก “คอร์รัปชัน” ก็กลับมาใหม่ นั่นเป็นเพราะว่า เราเน้นแก้ปัญหาที่ตัวบุคคล แต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่โครงสร้างเลย

ดังนั้น การที่จะแก้ไขปัญหา “คอร์รัปชัน” ที่ดีที่สุด จะต้องไม่ใช่แค่ปราบ แต่ต้องแก้ไขที่โครงสร้างด้วย และต้องทำให้ประชาชนทุกภาคส่วน เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกันของระบบที่ปราศจาก “คอร์รัปชัน” ทำให้การคอร์รัปชั่น มีกระบวนการที่วุ่นวายกว่าการทำงานตรงไปตรงมา ตราบใดก็ตาม ถ้ายังมีการสมประโยชน์กันของการให้และรับสินบน การทุจริตคอร์รัปชัน ก็จะผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ไม่มีวันหมดไป

โดย “วิโรจน์” ระบุว่า การแก้ไขปัญหา “คอร์รัปชัน” ต้องมีธงสำคัญในการแก้ไขปัญหาอยู่ 4 ด้าน ด้วยกัน คือ

1) การสร้างระบบที่ “ข้าราชการ” ที่ดีมีโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่การงาน “ข้าราชการ” ระดับปฏิบัติงานได้รับสวัสดิการที่ดี มีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต

ต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ไม่มีระบบตั๋ว เพราะถ้าได้ตำแหน่งมาด้วยการซื้อ ก็ไม่วายต้องใช้อำนาจจมาถอนทุนคืน หรือไม่ก็ต้องตอบแทนมาเฟียเจ้าของทุน

วิโรจน์ เสนอ 4 ธงสำคัญ แก้ปัญหาคอร์รัปชัน ในระดับโครงสร้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2) การปราบปรามวงจรส่วยอย่างครบวงจร ไม่ใช่แค่จับปลาซิวปลาสร้อย ดังนั้น การมี พ.ร.บ. ปกป้องผู้เปิดโปงเบาะแส "การคอร์รัปชัน" (Whistle Blower Protection Act) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากผู้เปิดโปงการทุจริต ได้รับการกันตัวไว้เป็นพยาน และได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดี

เมื่อไหร่ก็ตามที่เครือข่ายการทุจริตขยายวง จนผลประโยชน์ไม่ลงตัว เมื่อการเปิดโปงเกิดขึ้น ก็จะทำให้รัฐมีหลักฐานเพียงพอ ที่จะทลายเครือข่ายการทุจริตได้แบบยกรัง

3) การแก้ไขกฎหมายที่เวิ่นเว้อวุ่นวาย มีงานธุรการเต็มไปหมด ให้ดุลยพินิจกับเจ้าหน้าที่มากจนเกินไป เนื้อหา และหลักเกณฑ์ในกฎหมายไม่สมเหตุสมผล ขัดกับมาตราฐานสากล ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

กฎหมายแบบนี้ จะทำให้คนที่ตั้งใจทำธุรกิจอย่างสุจริต ต้องมาผิดกฎหมายอย่างที่ไม่ควรจะเป็น ทำให้ข้าราชการที่ไม่ดีบางคน เอากฎหมายแบบนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้ง รังควาน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์

อย่างกรณี ส่วยทางหลวง ก็ต้องมาทบทวนว่า การกำหนดให้รถพ่วง ไม่ว่าจะ 6 เพลา 20 ล้อ 6 เพลา 22 ล้อ หรือ 7 เพลา 24 ล้อ ที่แต่เดิมมีน้ำหนักจำกัดที่ 52 ตัน 53 ตัน และ 58 ตัน

อยู่ดีๆ คสช. ก็เปลี่ยนมาให้มีน้ำหนักจำกัดเท่ากันที่ 50.5 ตัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นั้นสมเหตุสมผลตามหลักวิศวกรรม หรือไม่ หรือเป็นการปรับหลักเกณฑ์ เพื่อหมายให้คนที่ทำถูกกฎหมายอยู่ดีๆ กลายเป็นคนที่ผิดกฎหมายไปซะอย่างนั้น

โดยทั่วไปแล้ว การจำกัดน้ำหนักรถบรรทุก ต้องพิจารณาจากน้ำหนักที่ถ่ายลงเพลา และน้ำหนักเฉลี่ยที่ถ่ายลงล้อแต่ละล้อ ไม่ใช่น้ำหนักรวม ถ้าน้ำหนักบรรทุกมาก แต่มีจำนวนล้อมากเพียงพอที่จะถ่ายน้ำหนักลงพื้นถนน ก็อาจจะไม่เป็นปัญหา

ซึ่งในเรื่องนี้หลักเกณฑ์การจำกัดน้ำหนักของรถบรรทุก สามารถปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือสภาวิศวกร ให้ทบทวนตามหลักวิศวกรรม แล้วกำหนดเกณฑ์ใหม่ให้มีความสมเหตุสมผลได้เลย ถ้ากฎหมายมีความสมเหตุสมผล ไม่มีใครอยากจ่ายส่วยหรอกครับ

วิโรจน์ เสนอ 4 ธงสำคัญ แก้ปัญหาคอร์รัปชัน ในระดับโครงสร้าง

4) การนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความโปร่งใสในระบบราชการ และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ลง เช่น

- การทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ ลดงานธุรการ และขั้นตอนการขออนุญาตที่ซ้ำซ้อนลง

- การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส

- การใช้ AI จับพิรุธของการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

อย่างกรณีส่วยทางหลวง ถ้าเราเปลี่ยนระบบการชั่งน้ำหนัก จากการต่อคิวเข้าด่านชั่ง ให้กลายเป็นระบบ "การชั่งน้ำหนักขณะรถวิ่ง (Weigh In Motion หรือ WIM)" ก็จะทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวชั่งน้ำหนัก คันไหนบรรทุกน้ำหนักเกิน ก็จะถูกออกใบสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยทันที แล้วให้ไปจ่ายค่าปรับผ่านระบบธนาคาร

สรุปก็คือ การแก้ไขปัญหา "คอร์รัปชัน" จะใช้แค่การปราบอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องแก้ที่โครงสร้างด้วย ถ้าปราบอย่างเดียว อีกสักพักก็จะกลับมาใหม่ ถ้าเราทำควบคู่กันไป ทั้งการปราบปราม การปรับปรุงกฎหมายให้สมเหตุสมผล การมีระบบคุณธรรมส่งเสริมคนดีให้เติบโตมีความก้าวหน้าในอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุน ในที่สุด ปัญหาการคอร์รัปชัน ก็จะถูกจัดการให้หมดไปอย่างถาวร และยั่งยืน

วิโรจน์ เสนอ 4 ธงสำคัญ แก้ปัญหาคอร์รัปชัน ในระดับโครงสร้าง

ที่มา FB : Wiroj Lakkhanaadisorn - วิโรจน์ ลักขณาอดิศร : 4 ธงสำคัญ แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น แค่ปราบอย่างเดียว ไม่จบ!

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด