svasdssvasds

"ยาเม็ดเลิกบุหรี่" ชนิดใหม่ รายแรกในไทย จากองค์การเภสัช คาดเริ่มขายต้นปี 67

"ยาเม็ดเลิกบุหรี่" ชนิดใหม่ รายแรกในไทย จากองค์การเภสัช คาดเริ่มขายต้นปี 67

นายกฯ ชื่นชมความสำเร็จภาครัฐ องค์การเภสัชฯ วิจัยพัฒนายาเม็ด “ไซทิซีน” ยาเม็ดเลิกบุหรี่ รายแรกในไทย ช่วยผู้ติดบุหรี่เข้าถึงยาเลิกสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพ คาดผลิตจำหน่ายได้ต้นปี 2567

 จากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2564 พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ถึง 9.9 ล้านคน และเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ เป็นต้น

ยา 5 รายการ ที่ใช้สำหรับเลิกบุหรี่ในประเทศไทย ได้แก่

• ยาเม็ด Varenicline

• ยาเม็ด Bupropion

• นิโคตินทดแทน (Nicotine replacement therapy)

• ยาเม็ด nortriptyline

• ยาชงสมุนไพรหญ้าดอกขาว

ปัจจุบันมีเพียงยา 2 รายการ ที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้แก่ ยาเม็ด nortriptyline และยาชงสมุนไพรหญ้าดอกขาว

 ดังนั้น การที่องค์การเภสัชกรรม ได้วิจัยและพัฒนายาเลิกบุหรี่ชนิดใหม่ คือ ยาเม็ดไซทิซิน จีพีโอ ที่มีคุณภาพดีและราคาถูก ผลิตได้เองในประเทศไทย จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญของการเลิกบุหรี่ในประเทศที่จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 สำหรับยาเม็ดไซทิซิน จีพีโอ อภ. ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ ผลการวิจัยมีความปลอดภัย และมีประสิทธิผลดี ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเภทยาควบคุมพิเศษ ที่จำหน่ายได้ในสถานพยาบาลเท่านั้น

 โดย พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการ อภ. ได้ให้ข้อมูลระบุว่า หากเปลี่ยนมาใช้ยาเม็ดไซทิซิน จีพีโอ ในการรักษาแทนการรักษาในปัจจุบันที่ใช้ยาเม็ด Varenicline จะทำให้ประหยัดงบประมาณค่ายาต่อคอร์สและลดระยะเวลาในการรักษาได้ 3-4 เท่า รวมทั้งลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ประมาณ 12 ล้านบาทต่อปี โดยองค์การเภสัชกรรม จะเริ่มผลิตจำหน่ายยาในเดือนมกราคม 2567”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• อันตราย! แพทย์เตือนสายควัน สูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงป่วยโรคหัวใจ

• ผลวิจัยใหม่พบ “บุหรี่ไฟฟ้า” ทำลายดีเอ็นเอ เสี่ยงมะเร็งเท่าบุหรี่ธรรมดา

• บุหรี่ไฟฟ้า ผิดกฎหมายหรือไม่? หากมีไว้ในครอบครอง ขาย นำเข้า

 ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมความสำเร็จของหน่วยงานภาครัฐ โดยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กระทรวงสาธารณสุข ได้วิจัยและพัฒนายาเลิกสูบบุหรี่ชนิดใหม่ คือ ยาเม็ด ไซทิซิน จีพีโอ (1.5 มิลลิกรัม) เป็นรายแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการช่วยผู้ที่ติดบุหรี่ได้เข้าถึงยาเลิกสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดการเกิดโรคต่าง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคมะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร ถุงลมโป่งพอง และโรคหัวใจ ฯลฯ

โดยความสำเร็จดังกล่าวที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการวิจัยพัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศ รวมถึงการวิจัยพัฒนาในเรื่องของยาและด้านการแพทย์ด้วยเพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยได้สามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม

related