svasdssvasds

โควิด-19 ทำสิงห์อมควันลดลง ซัดตลาดบุหรี่ 1.9 แสนล้านบาท สะเทือน !

โควิด-19 ทำสิงห์อมควันลดลง ซัดตลาดบุหรี่ 1.9 แสนล้านบาท สะเทือน !

วันนี้ วันงดสูบบุหรี่โลก หลายคนถือโอกาสนี้เลิกสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพ เพื่อตัวเอง เพื่อคนรอบข้าง เพื่อคนที่เรารัก แต่รู้หรือไม่ว่า โควิด-19 ทำกลุ่มแรงงานสูบบุหรี่ลดลง พร้อมจะพาไปส่องตลาดบุหรี่ในไทยว่าเป็นอย่างไร

มูลค่าตลาดบุหรี่สูงเฉียด 2แสนล้านบาท

วันนี้ 31 พ.ค. 2564 วันสิ้นเดือน และเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทั่วโลกมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นทุกปี มีทั้งบุหรี่ทั่วไป บุหรี่ไฟฟ้า หากมองไม่แง่ของสุขภาพย่อมไม่ส่งผลดีต่อประชาชนที่สูบ และคนที่อยู่ใกล้แน่นอน ส่วนในแง่ของธุรกิจที่เกี่ยวกับบุหรี่ยอมเติบโตมากมายหากคนไทย และคนทั่วโลกยังสูบในปริมาณที่สูง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข้อมูลว่า ปี 2563 ที่ผ่านมาตลาดบุหรี่ไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น 5 ปี  ยอดจำหน่ายเพิ่มถึง 52,000 หมื่นล้านมวน มูลค่าสูงถึง 1.9 แสนล้านบาท  ปัจจัยการขยายตัวมาจากแต่ละค่ายใช้กลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ จับนักสูบหน้าใหม่ แต่...ไม่น่าเชื่อพอโควิด -19 มาระบาดทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ทำให้ตลาดบุหรี่สะเทือนไม่น้อย เพราะคนกลัวติดโรคแพร่เชื้อจากการพ่นควัน นอกจากนี้ในเรื่องของปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ไม่ดียังส่งผลทำให้คนเลิกบุหรี่อีกด้วย เพราะจะต้องนำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ข้าว ปลา อาหาร ค่าเดินทางไปทำงาน ค่าสิ่งของอุปโภค บริโภค ในชีวิต

โควิด-19 ทำกลุ่มแรงงานสูบบุหรี่ลดลง โควิด-19 ทำกลุ่มแรงงานสูบบุหรี่ลดลง

เศรษฐกิจไม่ดี ทำกลุ่มแรงงานสูบบุหรี่ลดลง

สอดคล้องกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้เผยผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบในกลุ่มผู้ใช้แรงงานช่วงโควิด-19ระบาด ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล พบว่า การสูบบุรี่ลดลง ร้อยละ 19.2 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการระบาดระลอกสอง กับการระบาดระลอกสาม อัตราการสูบบุหรี่ลดลงร้อยละ 21.52 โดยอัตราการเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงานสูบบุหรี่ลดลง หรืออัตราการเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงานมีเพิ่มมากขึ้น สาเหตุหลักของการเลิกสูบบุหรี่ คือ รายได้ที่ลดลงร้อยละ 49.12 

ใครจะเลิก ควรหาวิธีเลิกบุหรี่ให้ดี

ทั้งหมด คือ เรื่องราวของบุหรี่ ที่คร่าชีวิตคนไทยจำนวนมากจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ วันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก #SPRiNG ได้รวบรวมสถานการณ์การสูบบุหรี่ของไทยว่ามีแนวโน้มลดลง และได้พาไปส่องตลาดบุหรี่ว่ามีมูลค่ามหาศาลเฉียด 2 แสนล้านบาท ถ้านับรวมบุหรี่ไฟฟ้าด้วยจะมีมูลค้ามหาศาลกว่านี้ ในแง่ธุรกิจก็ต้องเดินต่อไป ส่วนในแง่ของสุขภาพใครจะเลิกสูบก็เป็นเรื่องที่ดีกับตัวเอง และสังคม ดังงนั้นต้องหาวิธีเลิกสูบบุหรี่ที่ดี 

related