svasdssvasds

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ประวัติ อดีต พนง.บริษัทน้ำมัน ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ประวัติ อดีต พนง.บริษัทน้ำมัน ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ประวัติ จากอดีตพนักงานบริษัทน้ำมัน สู่ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่ ที่จะมีการประชุมพิจารณาเลือกกันในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ประวัติ อดีต พนง.บริษัทน้ำมัน ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่

บรรยากาศก่อนการพิจารณาเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ 14 (ผบ.ตร.คนใหม่) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2566 โดยปรากฏชื่อของ "บิ๊กต่อ" พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อายุ 59 ปี ตำแหน่งปัจจุบันคือ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม อาทิ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, การลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า, การปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ ฯลฯ  และได้ฉายา "มือปราบธรรมะ" เพราะใช้หลักธรรมในการทำงาน และชอบเดินสายปฏิบัติธรรมมาโดยตลอด

 

 

Cr. FACEBOOK @TORSAK SUKVIMOL

ประวัติ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล เกิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2507 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง 5 คน ของนายนิพนธ์และนางสมนึก สุขวิมล และเป็นน้องชายของ พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์และเลขาธิการพระราชวัง 

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ประวัติ อดีต พนง.บริษัทน้ำมัน ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่

เดิมที ประวัติ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ไม่ได้เดินสายข้าราชการตำรวจแต่แรก เจ้าตัวจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนพันธะศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนโยธินบูรณะ ระดับปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 38 และจบปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณทิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ประวัติ อดีต พนง.บริษัทน้ำมัน ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่

จากนั้นได้เข้าทำงานเป็นพนักงาน บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ อยู่นานกว่า 7 ปี และลาออกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอต.) รุ่นที่ 4 

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ประวัติ อดีต พนง.บริษัทน้ำมัน ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่

ในปี 2540 "บิ๊กต่อ" ได้เข้ารับตำแหน่งรองสารวัตร กองกำกับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ 191 จากนั้นปี 2543 ดำรงตำแหน่งรองสารวัตร สังกัดกองปราบปรามนานกว่า 17 ปี รวมถึงตำแหน่ง สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว ช่วงสั้นๆ และกลับมาอยู่สายงานปราบปรามในตำแหน่ง รองผู้การฯ ดูแลกองกำกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จากนั้นยังมีตำแหน่งสำคัญอื่นๆ ดังนี้

1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงานด้านป้องกันปราบปราม)

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ

 

related