svasdssvasds

เปิด 4 มาตรการเยียวยาแรงงานไทยในอิสราเอล

เปิด 4 มาตรการเยียวยาแรงงานไทยในอิสราเอล

ปลัดแรงงาน เปิดแผนดูแลแรงงานไทยจากอิสราเอล "เยียวยา หางานใหม่ เพิ่มทักษะ ติดตามสิทธิประโยชน์-ค่าจ้างค้างจ่าย"

จากเหตุความรุนแรงระหว่างกลุ่มติดอาวุธฮามาส กับกองทัพอิสราเอล ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย ซึ่งมีแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้หลายราย 

เปิด 4 มาตรการเยียวยาแรงงานไทยในอิสราเอล

ล่าสุด นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า  ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้เริ่มปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยแล้ว โดยมีแนวทางช่วยเหลือ ดังนี้

  • “เยียวยา” ให้กับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และอยู่ในความคุ้มครอง โดยเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย กระทรวงแรงงานจ่ายรายละ 15,000 บาท ทันที ตามสิทธิประโยชน์เงินสงเคราะห์ กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนครบสัญญาจ้างจากเหตุสงคราม
  • “หางานใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ” โดยกระทรวงแรงงานจะเจรจาประสานให้กับแรงงานไทยที่ยังไม่หมดสัญญาและประสงค์จะกลับไปทำงานที่อิสราเอล  เพื่อให้สามารถกลับไปทำงานได้เมื่อเหตุการณ์สงบ รวมทั้งสอบถามความสมัครใจของแรงงานหากไม่ประสงค์กลับไปทำงานที่อิสราเอล สามารถแจ้งความประสงค์มายังกระทรวงแรงงาน เพื่อเดินทางไปทำงานยังประเทศอื่นๆ  ในส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศไทย ทางกระทรวงแรงงานพร้อมหางานให้ โดยสามารถแจ้งมาได้ที่กรมการจัดหางาน
  • “ฝึกทักษะฝีมือ รองรับอาชีพใหม่” กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยแรงงานไทย ที่กลับมาจากอิสราเอลและบุคคลในครอบครัว สามารถติดต่อสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่น อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา สกลนคร ศรีสะเกษ บึงกาฬ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู เชียงราย พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี จันทบุรี และนราธิวาส เพื่อเข้ารับการฝึกทักษะด้านอาชีพเสริม  และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไป
  • “ดูแลสิทธิประโยชน์ และค่าจ้างค้างจ่าย” ในส่วนนี้ได้สั่งการให้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำประเทศอิสราเอล ประสานนายจ้างเพื่อดำเนินการ จ่ายค่าจ้างส่วนที่ยังค้างจ่าย แล้ว อยู่ระหว่างการเจรจา

เปิด 4 มาตรการเยียวยาแรงงานไทยในอิสราเอล

กระทรวงแรงงานยืนยันเจตนารมณ์ว่าเราให้ความสำคัญสูงสุดกับชีวิตของพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานในอิสราเอลทุกคน และจะให้การช่วยเหลือ ดูแล ทุกท่านที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองตามกฎหมาย
 

related