svasdssvasds

สรุปจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เป็นทางเลือก ไม่ถูกใจเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง

สรุปจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เป็นทางเลือก ไม่ถูกใจเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง

“คารม” เผยข้อสรุปจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เป็นทางเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ แบบสมัครใจยื่นแบบ เลือกรับเงินเดือน 2 รอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566 สามารถเปลี่ยนใจได้ปีละ 1 ครั้ง

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีดำริปรับแผนจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบ เพื่อหวังบรรเทาทุกข์ข้าราชการชั้นผู้น้อย และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการ

นายคารม กล่าวถึง ความคืบหน้าการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบว่า กรมบัญชีกลางจะมีการปรับแก้กฎหมาย และปรับระบบจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง e-Payroll ให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว โดยสรุปเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ  มีดังนี้

สรุปจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เป็นทางเลือก ไม่ถูกใจเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง

เป็นแบบสมัครใจสามารถเลือกได้ว่าจะรับ 1 รอบต่อเดือน หรือ 2 รอบต่อเดือน ครอบคลุมส่วนราชการ 230 หน่วยงาน ที่อยู่ในระบบ e-Payroll ของกรมบัญชีกลาง หน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ในระบบ e-Payroll ของ กรมบัญชีกลาง เช่น อปท. เทศบาล อบต. จะไม่เข้าเงื่อนไข ทั้งนี้ ข้าราชการที่สนใจสามารถยื่นแบบเลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม  2566 นี้ หากไม่ยื่นแบบก็จะรับเงินเดือน 1 รอบต่อเดือนเหมือนเดิม  หากประสงค์จะรับเงินเดือน 2 รอบต้องกรอกแบบฟอร์มยื่นแสดงความประสงค์ และสามารถเปลี่ยนใจได้ว่าจะรับรอบเดียวหรือ 2 รอบ ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ส่วนข้าราชการบรรจุใหม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเดือน 1 หรือ 2 รอบ

สำหรับระบบการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ รอบแรกจ่ายวันที่ 16 ของทุกเดือน ถ้าวันที่ 16 ตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนมาเป็นวันทำการ รอบ 2 วันทำการก่อน 3 วันสุดท้ายของเดือน กลุ่มข้าราชการที่ขอรับเงินเดือน 2 รอบ จะเริ่มตั้งแต่ มกราคม 2567 ส่วนกลุ่มลูกจ้างประจำรับเงินเดือน 2 รอบ ตั้งแต่มีนาคม 2567 ส่วนผู้รับบำนาญ ยังไม่ร่วมในโครงการนี้ ยังจ่ายเงินเดือนรอบเดียวเหมือนเดิม ในส่วนการหักเงินเดือนสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ จะหักจ่าย 2 รอบ หรือครึ่งหนึ่งของเงินที่หักจากการจ่ายเงินเดือนรอบเดียว โดยกรมบัญชีกลางจะคำนวณให้หมด ส่วนหนี้ กยศ. หนี้ธนาคาร หนี้บุคคลที่ 3 หักจ่ายรอบเดียวเดือนละครั้ง

 “การจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการที่มีปัญหาภาระด้านการเงิน ให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น ซึ่งเป็นแบบสมัครใจ ไม่ใช่ภาคบังคับ ข้าราชการสามารถเปลี่ยนความต้องการระบบการจ่ายเงินได้ปีละ 1 ครั้ง” นายคารม ย้ำ

อย่างไรก็ตาม การประกาศแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ที่มีการประกาศออกมาแรกๆในช่วง กลางเดือนกันยายน ที่ผ่านมา โดยเสียงสะท้อนของประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าเป็นแก้ปัญหาหนี้ไม่ตรงจุด เพราะสุดท้ายเงินเดือนก็เท่าเดิมควรปรับเงินเดือน 25,000 บาทเหมือนที่เคยหาเสียงไว้

ด้านนักวิชาการอย่าง สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.ได้ออกมาตั้งคำถาม 5 ข้อ เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า
คิดใหม่ ทำเร็ว สร้างสัรรค์ หรือ สร้างปัญหา?

 1. มีการศึกษาวิจัยอยู่เบื้องหลัง และสอบถามความเห็นจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือยัง?
 2. เพิ่มภาระทางธุรการแก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับ กรมบัญชีกลาง เพราะต้องปรับระบบการจ่ายเงินใหม่หมด หรือไม่?
 3. ระบบเงินเดือนข้าราชการ ยังผูกกับเงินหักหนี้สินต่าง ๆ ที่ต้องแบ่งเป็นสองงวดตามด้วย ถ้าแบ่งไม่ได้ จะเป็นการสร้างภาระ
 4. ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ เงินกู้  หนี้บัตรเครดิต  ชำระเป็นรายเดือน และเป็นของเอกชนอาจไม่สามารถขอผ่อนผันจ่ายเป็น 2 งวดต่อเดือนได้
 5. คิดใหม่ ทำเร็ว ควรมีการศึกษาวิจัย และถามความเห็นจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก่อน เพราะที่นี่ ไม่ใช่แสนสิริ และใครผ่อนคอนโดแสนสิริ อย่าลืมขอใช้สิทธิผ่อนเป็น 2 งวดต่อเดือนด้วย

ล่าสุด กรมบัญชีกลางจะมีการปรับแก้กฎหมาย และ ปรับระบบจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง e-Payroll โดยการจ่ายเงินเดือน 2 รอบจะเริ่มเดือนมกราคม 2567

เงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

 • เป็นแบบสมัครใจสามารถเลือกได้ว่าจะรับ 1 รอบต่อเดือน หรือ 2 รอบต่อเดือน
 • ครอบคลุมส่วนราชการ 230 หน่วยงาน ที่อยู่ในระบบ e-Payroll ของ กรมบัญชีกลาง
 • หน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ในระบบ e-Payroll ของ กรมบัญชีกลาง เช่น อปท. เทศบาล อบต. จะไม่เข้าเงื่อนไข
 • ข้าราชการ ยื่นแบบ เลือกรับเงินเดือน 2 รอบได้ตั้งแต่ 1-15 ธันวาคม 2566  
 • หากไม่ยื่นแบบก็จะรับเงินเดือน 1 รอบต่อเดือนเหมือนเดิม  
 • หากประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบต้องกรอกแบบฟอร์ม
 • สามารถเปลี่ยนใจได้ว่าจะรับรอบเดียวหรือ 2 รอบ ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
 • ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเดือน 1 หรือ 2 รอบ

ระบบการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 

 • รอบแรกวันที่ 16 ของทุกเดือน ถ้าวันที่ 16 ตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนมาเป็นวันทำการ
 • รอบ 2 วันทำการก่อน 3 วันสุดท้ายของเดือน
 • กลุ่มข้าราชการ ที่ขอรับเงินเดือน 2 รอบ จะเริ่มตั้งแต่ มกราคม 2567
 • กลุ่มลูกจ้างประจำรับเงินเดือน 2 รอบ ตั้งแต่ มีนาคม 2567
 • ผู้รับบำนาญ ยังไม่ร่วมในโครงการนี้ ยังจ่ายเงินเดือนรอบเดียวเหมือนเดิม
 • การหักเงินเดือน สมทบกองทุนบำเหน็จบำนานข้าราชการ หรือ กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ จะหักจ่าย 2 รอบ หรือ ครึ่งหนึ่งของเงินที่หักจากการจ่ายเงินเดือนรอบเดียว โดยกรมบัญชีกลางจะคำนวณให้หมด
 • หนี้กยศ. หนี้ธนาคาร หนี้บุคคลที่ 3 หักจ่ายรอบเดียวเดือนละครั้ง

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related