svasdssvasds

ขอคืนเงินค่าตั๋ว "การบินไทย" ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง หมดเขต 31 มี.ค. 67

ขอคืนเงินค่าตั๋ว "การบินไทย" ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง หมดเขต 31 มี.ค. 67

การบินไทย แจ้งผู้โดยสารกรณีขอคืนเงินค่าโดยสาร หรือบัตรกำนัลเดินทาง วอนเจ้าหนี้ ช่วยส่งเอกสารหลักฐานที่สมบูรณ์ ผ่านมายังช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ มิฉะนั้นจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ หรือจะมารับเองได้ที่สำนักงานใหญ่การบินไทย ได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567

SHORT CUT

  • การบินไทยอยู่ระหว่างดำเนินการ คืนเงินค่าบัตรโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่ผู้โดยสาร หรือเจ้าหนี้ที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ก่อนวันที่ 14 ก.ย. 63
  • ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานที่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลบัตรโดยสาร เบอร์ติดต่อ หมายเลขบัญชีธนาคารที่จะรับโอนเงินค่าบัตรโดยสารคืน ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท
  • ผู้โดยสารหรือเจ้าหนี้สามารถยื่นขอรับเงินค่าบัตรโดยสารได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

การบินไทย แจ้งผู้โดยสารกรณีขอคืนเงินค่าโดยสาร หรือบัตรกำนัลเดินทาง วอนเจ้าหนี้ ช่วยส่งเอกสารหลักฐานที่สมบูรณ์ ผ่านมายังช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ มิฉะนั้นจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ หรือจะมารับเองได้ที่สำนักงานใหญ่การบินไทย ได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ คืนเงินค่าบัตรโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่ผู้โดยสาร หรือเจ้าหนี้ที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ก่อนวันที่ 14 กันยายน 2563 (วันที่บริษัทฯ เข้าฟื้นฟูกิจการ)

โดยขอให้ส่งเอกสารหลักฐานที่สมบูรณ์ อาทิ ข้อมูลบัตรโดยสาร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขบัญชีธนาคารที่จะรับโอนเงินค่าบัตรโดยสารคืน ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารหรือบัตรกำนัลเดินทางผ่านเว็บไซต์ของการบินไทย

หากท่านยังไม่ได้นำส่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคาร บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการคืนเงินให้ท่านได้ โดยในเว็บไซต์ จะแสดงสถานะของการคืนเงินว่าดำเนินการแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ รวมถึงการขอข้อมูลผู้โดยสารเพิ่มเติม

โดยที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการคืนเงินค่าบัตรโดยสารที่มีการยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี และผู้ถือบัตรกำนัลเดินทาง (Travel Voucher) รวมทั้งตัวแทนขายหรือบุคคลที่ได้ชำระเงินค่าบัตรโดยสารคืนให้แก่ผู้โดยสารแทนบริษัทฯ โดยชอบแล้ว

ขอให้ผู้โดยสารหรือเจ้าหนี้ยื่นเรื่อง ขอคืนเงินออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว และหมายเลขบัญชีธนาคาร หรือสามารถรับเงินคืนได้ด้วยตนเอง ณ ห้อง Refund THAI Travel Voucher อาคาร 3 ชั้น 1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศบริษัทฯ) เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการคืนเงินให้ต่อไป

ส่วนช่องทางการขอคืนเงินออนไลน์ เข้าเว็บไซต์ของการบินไทย ให้ดูส่วนของเว็บไซต์เรื่องบริการช่วยเหลือ (Assistance) Refund Ticket / Refund Travel Voucher / Check refund status (คลิกที่นี่)

ทั้งนี้ผู้โดยสารหรือเจ้าหนี้สามารถยื่นขอรับเงินค่าบัตรโดยสารดังกล่าวได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related