svasdssvasds

เปิดตัวเลข "เกณฑ์ทหาร" ปี 67 มีใบแดงเหลือให้จับ 4 หมื่นคน

เปิดตัวเลข "เกณฑ์ทหาร" ปี 67 มีใบแดงเหลือให้จับ 4 หมื่นคน

เผยตัวเลขจำนวน "ทหารเกณฑ์" ปี 67 ต้องการอยู่ที่ 8.5 หมื่นคน ลดลงจากปีที่แล้ว 8 พันคน ขณะที่ยอดการสมัครออนไลน์-สมัครใจเป็นทหาร-สมัครใจอยู่ต่อ มีจำนวนมาก ทำให้เหลือจับใบแดง 4 หมื่นคน ส่วนปี 68 จะเกณฑ์ทหารเพิ่มหรือลดยังไม่สามารถระบุได้

SHORT CUT

  • ปี 2567 จำนวนต้องการทหารกองเกิน ประมาณ 85,000 คน สมัครออนไลน์แล้ว 15,000 คน
  • จับใบแดงใบดำในปีนี้ จะเหลือประมาณ 40,000 คน เพราะมีผู้สมัครในระหว่างการตรวจเลือก ประมาณ 25,000 คน ขอเลื่อนกำหนดปลดอีก 5,000 คน

เผยตัวเลขจำนวน "ทหารเกณฑ์" ปี 67 ต้องการอยู่ที่ 8.5 หมื่นคน ลดลงจากปีที่แล้ว 8 พันคน ขณะที่ยอดการสมัครออนไลน์-สมัครใจเป็นทหาร-สมัครใจอยู่ต่อ มีจำนวนมาก ทำให้เหลือจับใบแดง 4 หมื่นคน ส่วนปี 68 จะเกณฑ์ทหารเพิ่มหรือลดยังไม่สามารถระบุได้

ในช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงของการจับใบดำใบแดง  "เกณฑ์ทหาร"  ของเหล่าชายไทยที่อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกทหารกองเกิน โดยผู้ใดหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนไม่ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) หรือไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามกำหนดในหมายเรียก ถือว่ามีความผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

เปิดตัวเลข "เกณฑ์ทหาร" ปี 67 มีใบแดงเหลือให้จับ 4 หมื่นคน

ล่าสุด พล.ร.ต.ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ข้อมูลเกี่ยวกับทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในปี 2567 จำนวน ประมาณ 85,000 คน เมื่อเทียบกับยอดทหารกองเกิน ในปี 2566 จำนวน ประมาณ 93,000 คน ถือว่าปี 2567 ยอดลดลงกว่า 8,000 คน

ส่วนยอดที่เรียกเกณฑ์ทหารในปี 2566 มีจำนวนประมาณ 83,000 คน  แต่ในปี 2567 มีจำนวนประมาณ 70,000 คน เมื่อเปรียบเทียบแล้ว จำนวนลดลงกว่า 13,000 คน

สำหรับการสมัครทหารกองประจำการในโครงการทหารออนไลน์ตั้งแต่ปี 2564 มีจำนวนประมาณ 3,000 คน (ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นโครงการฯ) จากนั้นในปี 2565 มีจำนวนที่สมัครประมาณ 6,500 คน ในปี 2566 มีผู้สมัครเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่ประมาณ 10,156 คน และในปี 2567 มีผู้สมัครประมาณ 21,500 คน แต่คัดคุณสมบัติแล้วได้ประมาณ 15,000 คน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปี 2564 แล้ว มีผู้ที่สมัครทหารออนไลน์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 12,000 คน

เปิดตัวเลข "เกณฑ์ทหาร" ปี 67 มีใบแดงเหลือให้จับ 4 หมื่นคน

เกณฑ์ทหารปี 2567

โดยสรุปการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในปี 2567 ต้องการทหารกองเกิน ประมาณ 85,000 คน มีผู้ที่สนใจสมัครก่อนการตรวจเลือก (สมัครระบบออนไลน์) ณ ปัจจุบัน ประมาณ 15,000 คน

เหลือยอดเรียกเกณฑ์ ประมาณ 70,000 คน แต่มีทหารประจำการที่แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลด (สมัครอยู่ต่อ) ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณ 5,000 คน ก็คาดว่า จะมีผู้สมัครในระหว่างการตรวจเลือก ณ หน่วยสัสดี  อีกประมาณ 25,000 คน (ดูจากสถิติในปี 2566 มีผู้ที่สมัครในระหว่างการตรวจเลือก ณ หน่วยสัสดี จำนวน 25,461 คน)

ดังนั้น อาจจะมีผู้ที่ตรวจเลือกด้วยวิธีการจับใบแดงใบดำ ในปี 2567 ประมาณ 40,000 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นไปตามที่คาดการณ์ข้างต้นหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 อาจจะมียอดเรียกเกณฑ์ “เพิ่มขึ้น” หรือ “ลดลง” เพื่อทดแทนทหารกองประจำการที่เลื่อนปลดมาจากในปี 2567 ซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนได้ เนื่องจากทหารกองประจำการดังกล่าว ยังสามารถแจ้งความประสงค์ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลด หรือสมัครอยู่ต่อได้จนถึงอายุ 30 ปี

เปิดตัวเลข "เกณฑ์ทหาร" ปี 67 มีใบแดงเหลือให้จับ 4 หมื่นคน

related