svasdssvasds

เปิดตัวเลขสมัครใจเกณฑ์ทหารปี 67 ยอดพุ่ง 38,160 ราย มากว่าปีก่อน 2,543 คน

เปิดตัวเลขสมัครใจเกณฑ์ทหารปี 67 ยอดพุ่ง 38,160 ราย มากว่าปีก่อน 2,543 คน

เกณฑ์ทหาร 2567 กองทัพบกปลื้ม ตรวจเลือกทหารปี 67 มีผู้สมัครใจระบบออนไลน์ และร้องขอวันตรวจเลือกรวม 38,160 ซึ่งมากว่าปี 2566 กว่า 2,500 คน

SHORT CUT

  • ตรวจเลือกทหารปี 67 มีผู้สมัครใจระบบออนไลน์ และร้องขอวันตรวจเลือกรวม 38,160 ซึ่งมากว่าปี 2566 กว่า 2,500 คน
  • นับเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของกองทัพ ที่มีผู้ให้ความสนใจสมัครใจเข้าเป็นทหารในปริมาณที่สูงขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล-กระทรวงกลาโหม
  • กองทัพบก ขอขอบคุณชายไทยที่มีความรับผิดชอบให้ความร่วมมือเข้ารับการตรวจเลือก และชายไทยที่สมัครใจเป็นทหารในวันตรวจเลือก

เกณฑ์ทหาร 2567 กองทัพบกปลื้ม ตรวจเลือกทหารปี 67 มีผู้สมัครใจระบบออนไลน์ และร้องขอวันตรวจเลือกรวม 38,160 ซึ่งมากว่าปี 2566 กว่า 2,500 คน

ร.อ.หญิง จุฑาพัชร เปรมบัญญัติ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ตั้งแต่ 1-12 เม.ย. 67 ปัจจุบันการตรวจเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว 

โดยมีผู้สมัครใจร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการในวันตรวจเลือก 24,025 คน

พื้นที่ที่มีคนสมัครใจเต็มจำนวน 5 แห่ง ได้แก่

  1. อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
  2. อ.นาทวี จ.สงขลา
  3. อ.บางเลน จ.นครปฐม
  4. อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  5. เขตบางแค กรุงเทพฯ

ทบ.ปลื้ม! คนแห่สมัครทหาร 38,160 ราย มากว่าปีก่อน 2,543 คน

เมื่อนับรวมกับจำนวนยอดผู้สมัครโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ 14,135 คน แล้วจะได้จำนวนยอดผู้ที่สมัครใจเป็นทหารในปี 2567 ทั้งสิ้น 38,160 คน

ทั้งนี้เมื่อเทียบกับยอดสมัครใจในปี 2566 ที่มีจำนวน 35,617 คน (แบ่งเป็นผู้สมัครใจร้องขอในวันตรวจเลือก 25,461 คน และผู้สมัครใจด้วยระบบออนไลน์ 10,156 คน) ทำให้ในปีนี้มีจำนวนยอดผู้สมัครใจเป็นทหารกองประจำการสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 2,543 คน

ทบ.ปลื้ม! คนแห่สมัครทหาร 38,160 ราย มากว่าปีก่อน 2,543 คน

 

นับเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของกองทัพ ที่มีผู้ให้ความสนใจสมัครใจเข้าเป็นทหารในปริมาณที่สูงขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงกลาโหมในการผลักดันให้เกิดการสมัครใจเป็นทหารกองประจำการให้มากที่สุด หรือจนถึงขั้นเป็นระบบสมัครใจโดยสมบูรณ์ในอนาคต

กองทัพบก ขอขอบคุณชายไทยที่มีความรับผิดชอบให้ความร่วมมือเข้ารับการตรวจเลือก และชายไทยที่สมัครใจเป็นทหารในวันตรวจเลือกฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนในทุกพื้นที่ ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตาม กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทำให้การตรวจเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทบ.ปลื้ม! คนแห่สมัครทหาร 38,160 ราย มากว่าปีก่อน 2,543 คน

โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้กรมการทหารช่าง ปรับปรุงโรงนอนหน่วยฝึกทหารใหม่ 366 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้มีระบบระบายความร้อนและเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศ ด้วยการซ่อมและติดตั้งมุ้งลวดใหม่ ติดตั้งพัดลมขนาด 24 นิ้ว และติดตั้งสปริงเกอร์หลังคาเพื่อรดน้ำไล่ความร้อนออกจากเพดาน ทำให้ห้องนอนเย็น ซึ่งจะเสร็จพร้อมรับทหารใหม่ที่จะเข้าประจำการใน 1 พ.ค. นี้ เพื่อจะได้มีโรงนอนที่สะดวกสบาย น่าอยู่ และปลอดภัยรอต้อนรับทหารกองประจำการทุกนาย

ทบ.ปลื้ม! คนแห่สมัครทหาร 38,160 ราย มากว่าปีก่อน 2,543 คน

ทบ.ปลื้ม! คนแห่สมัครทหาร 38,160 ราย มากว่าปีก่อน 2,543 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related