svasdssvasds

ปิดรับสมัคร สว.67 แล้ว !! สรุปคนดังที่มาสมัครมีใครบ้างนะ ?

ปิดรับสมัคร สว.67 แล้ว !! สรุปคนดังที่มาสมัครมีใครบ้างนะ ?

ปิดรับสมัคร สว. แล้ว ถึงยอดผู้สมัครน้อยกว่าเป้า แต่คนดังสมัครเยอะนะ! ด้าน กกต. พร้อมเปิดเผยรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด วันที่ 25 พ.ค. 67 เวลา 4 ทุ่ม

SHORT CUT

  • เผยรายชื่อคนดังสมัคร สว. 67 เบื้องต้น ผู้มีชื่อเสียงจากวงการทหาร ตำรวจ การเมือง สื่อมวชน ร่วมลงชิงตำแหน่งกันพร้อมหน้า 
  • ตั้งเป้าผู้สมัครไว้ 1 แสนคน แต่ยอดสมัครจริงแค่หลักหมื่น  
  • กกต.จะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. ของทุกกลุ่มอาชีพและทุกอำเภอ วันที่ 25 พ.ค. 67 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป 

ปิดรับสมัคร สว. แล้ว ถึงยอดผู้สมัครน้อยกว่าเป้า แต่คนดังสมัครเยอะนะ! ด้าน กกต. พร้อมเปิดเผยรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด วันที่ 25 พ.ค. 67 เวลา 4 ทุ่ม

เป็นเวลา 5 วัน (20 - 24 พ.ค.67) ที่ กกต. เปิดให้ประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติ เข้ามารับสมัคร สว. ซึ่งในการเลือกสมาชิก สว.ชุดที่ 13 นี้ กกต. ตั้งเป้าว่าจะมีผู้สมัครมากถึง 1 แสนคน  แต่เหมือนจะห่างจากเป้าไปเยอะพอสมควร 

หลังจากนี้ ด่านต่อไปคือ การเลือก สว. ระดับอำเภอ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 มิ.ย. 67 ส่วนรายชื่อคนดังที่น่าจับตามอง มีดังนี้

ผู้สมัคร สว. กรุงเทพฯ  

สันธนะ  ประยูรรัตน์ อดีตนายตำรวจสันติบาล - ลงสมัครเขตปทุมวัน

พล.ต.ต.อรรถวิทย์ สายสืบ อดีตนายตำรวจนครบาล เป็นผู้เจรจากับม็อบในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา - ลงสมัครเขตปทุมวัน เขตดุสิต

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา หรือ หมอเหรียญทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ – ลงสมัคร สว. เขตหลักสี่

นันทนา นันทวโรภาส นักวิชาการ - ลงสมัครเขตพระนคร

ประทีป อึ้งทรงธรรม ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป  – ลงสมัครเขตคลองเตย

วรัญชัย โชคชนะ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง – ลงสมัครเขตดอนเมือง

ระวี ตะวันธรงค์ อดีตนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  – ลงสมัครเขตสวนหลวง

ผู้สมัคร สว. จังหวัดเชียงใหม่  

สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี -ลงสมัครที่อำเภอแม่ริม

นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าว -ลงสมัครที่อำเภอเมืองเชียงใหม่  

ผู้สมัคร สว. จังหวัดตาก

พนัส ทัศนียานนท์ อดีตอัยการ และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สมัคร สว. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พล.อ. เกรียงไกร ศรีรักษ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 – ลงสมัครที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

รวมคนดังสมัคร สว. 67

ทั้งนี้ กกต. แจ้งถึงการดำเนินการหลังการปิดรับสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ทั่วประเทศว่า เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานกกต.จะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเบื้องต้น ของทุกกลุ่มอาชีพและทุกอำเภอ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. www.ect.go.th และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) ote) 

ประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้นจากช่องทางดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

วันเลือก สว. ระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ 

ระดับอำเภอ  9 มิ.ย.67

รอบที่ 1 : เลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน

ผู้สมัครเลือกกันเองในกลุ่ม เลือกตนเองได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนไม่ได้ ผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-5 เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มนั้น และเข้าไปเลือกในรอบที่ 2 (เหลือกลุ่มละ 5 คน)

รอบที่ 2 : เลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่สายเดียวกัน 

ผู้สมัครเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ 1 คน ห้ามเลือกกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเอง ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก ของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ สำหรับกลุ่มนั้น

ระดับจังหวัด 16 มิ.ย. 67

รอบที่ 1 : เลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน

ผู้สมัครเลือกกันเองในกลุ่ม เลือกตนเองได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนไม่ได้ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-5 เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มนั้น และเข้าไปเลือกในรอบที่ 2 (เหลือกลุ่มละ 5 คน)

รอบที่ 2 : เลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่สายเดียวกัน

ผู้สมัครเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ 1 คน ห้ามเลือกกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเอง ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรก ของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด สำหรับกลุ่มนั้น

ระดับประเทศ 26 มิ.ย. 67

รอบที่ 1 : เลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน

ผู้สมัครเลือกกันเองในกลุ่มได้ไม่เกิน 10 คน เลือกตนเองได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนไม่ได้ ผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-40 เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มนั้น และเข้าไปเลือกในรอบที่ 2

รอบที่ 2 : เลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่สายเดียวกัน

ผู้สมัครเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละไม่เกิน 5 คน ห้ามเลือกกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเอง ผู้ได้รับคะแนนลำดับที่ 1-10 เป็น สว. และลำดับที่ 11-15 อยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้น

วันประกาศผลการเลือก สว.

เมื่อ กกต. ได้รับรายงานการเลือกระดับประเทศแล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถ้าเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา (คาดว่าจะรู้ผลอย่างเป็นทางการในเดือน ก.ค. 67)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

related