svasdssvasds

IDOL LEAGUE ส่อว้าวุ่น ร้องมหาดไทยสอบขัดกฎหมาย เรี่ยไร-ฟอกเงิน หรือไม่ ?

IDOL LEAGUE ส่อว้าวุ่น ร้องมหาดไทยสอบขัดกฎหมาย เรี่ยไร-ฟอกเงิน หรือไม่ ?

กลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ร้องมหาดไทย สอบการแข่งขันฟุตบอลการกุศล IDOL LEAGUE ว่าได้รับอนุญาตตาม พรบ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 หรือไม่ หรืออาจถึงขั้นฉ้อโกงมีความผิดกฎหมายฟอกเงิน

SHORT CUT

  • นายวิวัฒน์ สมบัติหลาย ประธานกลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สอบ IDOL LEAGUE
  • IDOL LEAGUE เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของคนดังในโลก ออนไลน์ Youtuber ศิลปิน ดารา นักร้อง นักมวย ศิลปินลูกทุ่ง ชิงเงินรางวัล 1 ล้านบาท 
  • หากมีการหลอกลวงหรือมีเจตนาในการฉ้อโกง หรือฉ้อโกงประชาชน ก็จะมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 หรือมาตรา 343

กลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ร้องมหาดไทย สอบการแข่งขันฟุตบอลการกุศล IDOL LEAGUE ว่าได้รับอนุญาตตาม พรบ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 หรือไม่ หรืออาจถึงขั้นฉ้อโกงมีความผิดกฎหมายฟอกเงิน

วันที่ 28 มิ.ย. 67 นายวิวัฒน์ สมบัติหลาย ประธานกลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยระบุว่าได้รับข้อมูล และการร้องเรียนจากประชาชนผู้เข้ารับชมการแข่งขันฟุตบอล IDOL LEAGUE ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอลที่อ้างว่าเพื่อการกุศล ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

โดย IDOL LEAGUE เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของคนดังในโลก ออนไลน์ Youtuber ศิลปิน ดารา นักร้อง นักมวย ศิลปินลูกทุ่ง ศิลปินดารายุค 90 อดีตนักเตะทีมชาติ และวีรบุรษโอลิมปิก จัดการแข่งขันแบบจับสลากแบ่งสายแบบแพ้คัดออกเพื่อให้ได้ผู้ขนะเลิศ และมีการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านสื่อโซเชียล สื่อออนไลน์ต่างๆหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปซื้อบัตรเข้าชมการแข่งชัน ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดการแข่งขันปีที่2 ชื่อว่า IDOL LEAGUE 2 ซึ่งในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่ สนามบีจี สเตเดี้ยม (BG STADIUM) ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คาดว่จะมีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมการแข่งขันจำนวนมาก

IDOL LEAGUE ส่อว้าวุ่น ร้องมหาดไทยสอบขัดกฎหมาย เรี่ยไร-ฟอกเงิน หรือไม่ ?

ดำเนินการตรวสอบ IDOL LEAGUE 3 ขั้นตอน 

โดยการแข่งขันครั้งนี้ ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย บริษัท ไอดอล เกมส์ จำกัด มี นายนาธาน แทนเนอร์ บาร์ท ลิงห์ กรรมการบริษัท ไอตอล เกมส์ จำกัด และนายเบลส์ ขอบสนาม (ชื่อ-สกุลเดิมคือ นายอรรถพล ไข่ทอง) ผู้ก่อตั้งเพจขอบสนาม เป็นผู้ประชาสัมพันธ์หลักในการเชิญชวนประชาชนทั่วไปมาร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล IDOL LEAGUE โดยอ้างว่าเป็นการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัล 1,000,000 บาท ซึ่งรายได้จากการจัดการแข่งขันจะนำไปเพื่อการกุศลให้แก่ 6 มูลนิธิในประเทศไทย

กลุ่มธรรมาภิบาลฯและประชาชนหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่า ยังไม่มีการให้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบว่าจะนำไปเพื่อการกุศลที่ใด อย่างไรบ้าง จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

1.ตรวจสอบว่ารายได้จากการจัดการแข่งขันจะนำไปเพื่อการกุศลแก่มูลนิธิใด องค์กร ใดบ้าง เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรม

2.ตรวจสอบว่าการจัดการแข่งขันฟุตบอล DOL LEAGUE เป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฏมายที่เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรหรือไม่

3.ตรวจสอบว่า บริษัท ไอดอล เกมส์ จำกัด นายนาธาน แทนเนอร์ บาร์ทลิงห์ และนายเบลล์ ขอบสนาม ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตการเรี่ยไรตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 หรือไม่

เปิดดู พ.ร.บ. เรี่ยไร

หากกลับมาดูตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 มาตรา 4 ระบุว่า “การเรี่ยไร” หมายความรวมตลอดถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการ ซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยาย ว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และจะต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน กำหนดวิธีการที่จะทำการเรี่ยไร จำนวนเงินที่ต้องการเรี่ยไร และสถานที่ทำการเรี่ยไร

โดยหากมีการหลอกลวงหรือมีเจตนาในการฉ้อโกง หรือฉ้อโกงประชาชน ก็จะมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 หรือมาตรา 343 แล้วแต่กรณี รวมไปถึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท สุดท้ายอาจจะถูกตรวจสอบทรัพย์สิน เนื่องจากความผิดข้อหาฉ้อโกงประชาชนนั้น เป็นความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งอาจจะมีความผิดแยกอีกต่างหาก.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

related