svasdssvasds

ครม. เห็นชอบ ให้อำนาจบิ๊กป้อม เทียบเท่านายกฯ

ครม. เห็นชอบ ให้อำนาจบิ๊กป้อม เทียบเท่านายกฯ

ครม. มีมติเห็นชอบ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 215/2565 ให้บิ๊กป้อม ในฐานะรักษาการนายกฯ มีอำนาจเทียบเท่านายกฯ จะแต่งตั้งโยกย้าย อนุมัติงบประมาณสำคัญ สามารถจัดการเองได้เลย ไม่ต้องให้บิ๊กตู่เห็นชอบ

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยปม 8 ปีนายกฯ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 65 ส่งผลให้ บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต้องทำหน้าที่รักษาการนายกฯ

โดยในวันดังกล่าว วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ก็ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า อำนาจของบิ๊กป้อม ในฐานะรักษาการนายกฯ ถือว่าเทียบเท่ากับนายกฯ แต่เมื่อพิจารณาจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 237/2563 โดยเฉพาะสาระสำคัญที่ระบุในข้อ 2 ว่า

“ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน”

บทความที่น่าสนใจ

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 237/2563

ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย อนุมัติงบประมาณที่สำคัญ บิ๊กป้อมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบิ๊กตู่ก่อน ไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเทียบเท่านายกฯ

กระทั่งต่อมา ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 215/2565 ที่ส่งเข้า ครม. ให้พิจารณาอย่างด่วนจี๋ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา และ ครม. ก็มีมติเห็นชอบแล้ว โดยหากพิจารณาจากสาระสำคัญในข้อ 3 ที่ระบุว่า

“ในการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนตามข้อ 1 (พล.อ.ประวิตร) มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี...”

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 215/2565

ก็เป็นการคอมเฟิร์มอย่างแจ่มชัดแล้วว่า นับจากนี้เป็นต้นไป การทำหน้าที่ของบิ๊กป้อม ในฐานะรักษาการนายกฯ ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นจากบิ๊กตู่ หากจะมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย หรืออนุมัติงบประมาณที่สำคัญต่างๆ

เรียกได้ว่ามีอำนาจเทียบเท่านายกฯ แบบเต็มร้อย อีกทั้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ล่าสุดนี้ ยังให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. ซึ่งวันแรกที่บิ๊กป้อม ทำหน้าที่รักษาการนายกฯ เลยทีเดียว  

ครม. เห็นชอบ ให้อำนาจบิ๊กป้อม เทียบเท่านายกฯ

ที่มา : คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 237/2563 / คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 215/2565

related