svasdssvasds

คนหางานอาจไม่ได้มีอำนาจต่อรองแล้ว อะไรคือทักษะที่คนทำงานควรมีติดตัว 2023

คนหางานอาจไม่ได้มีอำนาจต่อรองแล้ว อะไรคือทักษะที่คนทำงานควรมีติดตัว 2023

ในปี 2022 ที่กำลังจะหมดไป เราเห็นเรื่องของ The Great Resignation กลายเป็นเทรนด์คนทำงานยุคใหม่ ที่พร้อมใจกันลาออก เพราะเชื่อว่าจะได้เจอโอกาสงานที่ดีกว่า และมีอำนาจการต่อรองได้

ในปี 2023 นี้ สถานการณ์ไม่แน่นอนว่ายังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า เมื่อสถานการณ์หลายอย่างเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ การเลย์ออฟพนักงาน หรือภาวะค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

โลกการทำงานปี 2023 จะหมุนไปทางไหน

ชีวิตของคนทำงานพ้นช่วง Honeymoon ที่ลาออกและเปลี่ยนงานได้อย่างที่ต้องการมาแล้ว เพราะเหตุผลอย่างการที่หลายบริษัทอาจยับยั้งการจ้างงาน เนื่องจากกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในปี 2023 คนทำงานจะเปลี่ยนงานบ่อยๆ ได้ยากขึ้น และข้อเสนอดีๆ ก็จะมีน้อยลง

อย่างไรก็ตาม พนักงานยังคงมีอำนาจต่อรองในระยะยาว เพราะในหลายประเทศจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่มีคนวัยทำงานและผู้อพยพลดลง ทำให้องค์กรจ้างและรักษาพนักงานเอาไว้ได้ยากกว่าเดิม แต่สิ่งที่ควรระวังคือ ตัวเราเองมีศักยภาพพอที่จะต่อรองเมื่อโอกาสมาถึงหรือไม่

งานรูปแบบเก่าที่คนทำงานคุ้นเคย กำลังถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี พร้อมกับมีงานใหม่ๆ เกิดขึ้น ส่งผลให้คนทำงานที่พัฒนาทักษะตอบโจทย์ตลาดแรงงานไม่ทันต้องตกงาน ขณะเดียวกัน ตลาดก็ขาดแคลนคนเข้ามาทำงานตำแหน่งใหม่เหล่านี้ จนเกิดเป็นปัญหาขาดแคลนแรงงานทั่วโลก

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

 

ทักษะไหนที่โลกการทำงานอนาคตมองหา 

รายงานจาก World Economic Forum ได้พูดถึงทักษะสำหรับคนทำงานที่น่าสนใจคือ Cross-cutting skills หรือ ทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 

5 ทักษะแบบ Cross-cutting ที่ต้องการสำหรับกลุ่มงานสำหรับโลกยุคใหม่

Business Management: ทักษะเฉพาะทางในการดำเนินธุรกิจ การวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และสภาวะการเป็นผู้นำ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในทีมและองค์กร สามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่มงานอย่าง People and Culture และ Marketing 

Data Science: ทักษะการนำข้อมูลซึ่งเป็นเครื่องมือไอที มาวิเคราะห์เชิงลึกและคาดการณ์ความเป็นไปได้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงสร้างความเชี่ยวชาญในการวางนโยบาย และการบริหารจัดการเทคโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับข้อมูลจำนวนมาก ทักษะนี้ใช้ได้กับกลุ่มงานอย่าง Data and AI และ Product Development

Product Marketing: ทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ตลาดและสร้างจุดยืน พร้อมนำเสนอจุดเด่นและเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นั้น ทักษะนี้เหมาะกับกลุ่มงานอย่าง Product Development และ Data and AI

Digital Marketing: ทักษะการทำการตลาดบนโลกโซเชียลมีเดีย ใช้ได้กับกลุ่มงานอย่าง Marketing และ Data and AI

Artificial Intelligence: ทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเหมาะกับกลุ่มงานด้าน Data and AI และ Cloud Computing 

ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่คนทำงานควรทำคือ การพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่บริษัทยังคงต้องการเสมอ และเมื่อมีโอกาส ก็ก้าวสู่เส้นทางใหม่ได้ทันที แต่ในโลกที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงเร็ว

related