svasdssvasds

เรื่องน่าสนใจของ Thailand’s Martech Report 2023 ธุรกิจต้องปรับตัวตามเทรนด์

เรื่องน่าสนใจของ Thailand’s Martech Report 2023 ธุรกิจต้องปรับตัวตามเทรนด์

Martech (Marketing Technology) หรือเทคโนโลยีทางการตลาดที่กำลังเติบโตในไทย เพราะการทำธุรกิจในยุคนี้ต้องมีเครื่องมือเป็นตัวช่วยในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ แต่ในไทยยังมีข้อมูลให้ปรับใช้งานน้อยมาก

ดังนั้น การนำข้อมูลมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เจ้าของธุรกิจก็ต้องทราบถึงปัญหา โอกาส และวิธีการแก้ไข เพื่อการเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาสำคัญของการใช้ Martech

แม้จะเป็นช่วงเริ่มต้นในการใช้งานเครื่องมือทางการตลาด แต่องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยพอใจเพราะต้องเจอปัญหาในการใช้งานเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ Martech หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

 • ยังไม่สามารถใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
 • ขาดประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการใช้งาน
 • ขาดความรู้ที่เพียงพอในการเลือกใช้งาน

ดังนั้น การใช้งาน Martech ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะต้องทำดังนี้

 • PLAN : วางแผนในการใช้งานให้ดี
 • PEOPLE : ทีมงานที่ลงมือทำ
 • PLATFORMS : เลือกเครื่องมือให้เหมาะกับการใช้งาน
 • PROCESS : วางขั้นตอนทำงานให้ครบถ้วนและชัดเจน

อย่างไรก็ตาม การทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จได้ จะต้องมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานก่อนที่จะนำเรื่องของ Martech ไปใช้งาน

เรื่องน่าสนใจของ Thailand’s Martech Report 2023 ธุรกิจต้องปรับตัวตามเทรนด์

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

ทั้งนี้ การที่ธุรกิจจะนำ Martech ไปใช้งานจะต้องทราบก่อนว่าจะนำไปใช้ในส่วนใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็น วิเคราะห์ข้อมูล เก็บข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดหรือเพิ่มยอดขาย

เป้าหมายต่างๆ เหล่านี้ มักจะมาพร้อมกับปัญหาอย่างการไม่สามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ขาดประสบการณ์ใช้งาน ขาดความรู้เรื่องมาร์เทค หรืองบไม่พอ

ดังนั้น สิ่งแรกที่ธุรกิจต้องรูก่อนวางแผนนำ Martech มาใช้งาน ว่าสามารถใช้ไปในด้านใดบ้าง

 • การโฆษณาและงานโปรโมท เช่น วางแผนใช้โปรแกรมโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ
 • ด้านคอนเทนต์ เช่น บทความที่จะส่งให้ลูกค้า, อีเมล์การตลาด
 • การสร้างความสัมพันธ์ เช่น บริหารจัดการโซเชียลมีเดีย การจัดงานสัมมนา กลยุทธ์ทางการตลาด
 • ช่องทางการขาย เช่น อีคอมเมิร์ซหรือบริหารช่องทางการขายในรูปแบบต่างๆ
 • ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ผลและจัดการข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร
 • การทำงานร่วมกันภายในและนอกองค์กร เช่น การบริหารโปรเจ็ค, การบริหารจัดการทีมในองค์กร

เรื่องน่าสนใจของ Thailand’s Martech Report 2023 ธุรกิจต้องปรับตัวตามเทรนด์

อย่างไรก็ตาม ก็เลือกเครื่องมือเพื่อมาใช้ในเรื่องของการวางแผนใช้งานในด้านต่างๆ จะมีเครื่องมือที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการโฆษณาและงานโปรโมท (Advertising & Promotion)

 1. Meta Ads Manager 80%
 2. Google Ads 79%
 3. LINE Ads 64%

ด้านคอนเทนต์และประสบการณ์ (Content & Experience)

 1. Wordpress 55%
 2. Canva 43%
 3. MailChimp 21%

ด้านโซเชียลและการสร้างความสัมพันธ์ (Social & Relationships)

 1. Zoom 28%
 2. Hootsuite 17%
 3. Tellscore 16%

ด้านการพาณิชย์และการขาย (Commerce & Sales)

 1. LINE My Shop 31%
 2. WooCommerce 25%
 3. 2C2P 23%

ด้านข้อมูล (Data)

 1. Google Analytics 81%
 2. Looker Studio 46%
 3. Google Optimize 33%

การทำงานร่วมกันและการจัดการ (Collaboration & Management)

 1. Microsoft Team 37%
 2. Trello 35%
 3. Google Workspace 35%

เรื่องน่าสนใจของ Thailand’s Martech Report 2023 ธุรกิจต้องปรับตัวตามเทรนด์

นอกจากนี้ เทรนด์หลักของ Martech ยังมีความน่าสนใจอีก 8 ด้าน ได้แก่

 • ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของฐานข้อมูลลูกค้าองค์กรและแพลตฟอร์ม

เกิดจากความกดดันใน 2 แง่มุมคือ การได้รับข้อมูลที่จำกัดจากแพลตฟอร์มต่างๆ กับ พรบ.ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น เมื่อเก็บรวมรวมข้อมูลลูกค้าของตนเอง ก็ต้องมีการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

 • ความต้องการใช้ช่องทางดิจิทัลของธุรกิจตนเอง

เมื่อต้องปรับตัวใช้ช่องทางการขายแบบออนไลน์มากขึ้น ทำให้ต้องเจอความท้าทายในเรื่องของราคาในตลาดออนไลน์และข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ดังนั้น เจ้าของธุรกิจต้องสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง มีสินค้าเฉพาะในช่องทางการขายออนไลน์ มีระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี

 • สร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

เพื่อให้การเข้าถึงธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้น มากกว่าเว็บไซต์หรือเพจโซเชียล การมีแอปพลิเคชั่น ก็จำเป็นต้องพัฒนาให้มีรูปแบบที่ใช้งานได้ง่าย มีไกด์ไลน์ให้กับผู้ใช้งานเข้าถึงช่องทางต่างๆ ได้ง่ายด้วย

 • การทำงานผสานกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร

ด้วยข้อดีในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจมนุษย์ด้วยกัน กับความเร็วและถูกต้องในการใช้งานเครื่องจักรที่ช่วยให้ทำงานซ้ำๆ แบบเดิมเดินหน้าอย่างรวดเร็วขึ้นทดแทนการใช้บุคคลากรจำนวนมากๆ สำเร็จในเวลาที่สั้นลง

 • มีข้อมูลมากขึ้นแต่เข้าใจลูกค้าน้อยลง

เพราะข้อมูลทำให้องค์กรวัดผล เรียนรู้และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยผลกระทบต่างๆ ทำให้ธุรกิจเน้นในเรื่องของความต้องการแบบไม่คำนึงถึงเหตุผลและปัจจัยที่สร้างให้เกิดพฤติกรรม เช่น ความต้องการ ความพึงพอใจ ความเชื่อ ความฝัน ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆ

 • AI ฉลาดมากขึ้น

เพราะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ฉลาดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น ทำให้การตอบสนองต่อตลาดเปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่ข้อมูลด้านการใช้จ่าย แต่ข้อมูลด้านไลฟ์สไตล์ก็สร้างความแตกต่างในแง่ของการให้บริการได้ด้วย ดังนั้น การทำให้ AI ตอบคำถามได้ดีขึ้น วิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการได้หลายแง่มุมขึ้น ทำให้การละเมิดความปลอดภัยไซเบอร์ลดลง

 • การเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันของ Martech

การทำงานแบบ Martech ในแต่ละฝ่ายเป็นการทำงานแบบต่างคนต่างทำ ต่างลงทุนเครื่องมือตามความพอใจในการใช้งานของแต่ละทีม อนาคตจะต้องทำงานร่วมกันได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • ความก้าวหน้าของข้อมูล

เมื่อระบบข้อมูลแบบเดิมไม่ครอบคลุมครบถ้วน ในอนาคตระบบการทำงานขององค์กรจะมีความก้าวหน้าและครบถ้วนมากขึ้น ในแง่ของความรวดเร็วของการได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์, ความสามารถในการคาดการณ์, ให้ข้อมูลในบริบทอื่นๆ, เห็นข้อมูลรวมของลูกค้าในภาพเดียว, บริหารจัดการแบบรายบุคคลหรือการตลาดแบบรู้ใจลูกค้า

 

ที่มา : Content Shifu และ Hummingbirds Consulting

related