svasdssvasds

10 อันดับ เลือกตั้ง 66 คนกรุงฯ อยากให้เป็นนายกฯมากสุด พิธา นำตามด้วย อุ้งอิ้ง

10 อันดับ เลือกตั้ง 66 คนกรุงฯ อยากให้เป็นนายกฯมากสุด พิธา นำตามด้วย อุ้งอิ้ง

NIDA Poll เปิดผลสำรวจ เลือกตั้ง 66 คนกรุงฯ อยากให้เป็นนายกฯมากสุด พบ "ทิม พิธา" นำ ตามมาติด ๆ ด้วย อุ๊งอิ๊ง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ส่วนพรรคคนอยากเลือก รวมไทยสร้างชาติ ของ พล.อ. ประยุทธ์ เป็นอันดับ 3 รองจาก ก้าวไกลและเพื่อไทย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คน กทม. เลือกพรรคไหน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนกรุงเทพมหานครเลือกพรรคไหน การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

เลือกตั้ง 66 คนกรุงฯ อยากให้เป็นนายกฯมากสุด

 1. อันดับ 1 25.08%  ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) 
 2. อันดับ 2 24.20% ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) 
 3. อันดับ 3 18.24% ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) 
 4. อันดับ 4 5.96% ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) 
 5. อันดับ 5 5.68% ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 
 6. อันดับ 6 5.20% ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 
 7. อันดับ 7 4.84% ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) 
 8. อันดับ 8 2.40% ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย) 
 9. อันดับ 9 2.00% ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) 
 10. อันดับ 10 1.64% ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย)

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

10 อันดับ เลือกตั้ง 66 คนกรุงฯ อยากให้เป็นนายกฯมากสุด พิธา นำตามด้วย อุ้งอิ้ง

หากพิจารณาบุคคลที่คนกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครอง
ของกรุงเทพมหานคร
พบว่า กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลาง ใต้  ตะวันตก และ ฝั่งธนฯ สนับสนุน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เป็นอันดับ 1 ขณะที่ อันดับ 2 เป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) ส่วน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) มีเพียงกลุ่มเขตเดียวที่มาเป็นอันดับ 2 คือ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

พรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต

 1. อันดับ 1 ร้อยละ 34.92 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย
 2. อันดับ 2 ร้อยละ 27.72 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล
 3. อันดับ 3 ร้อยละ 14.32 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ
 4. อันดับ 4 ร้อยละ 6.76 ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์
 5. อันดับ 5 ร้อยละ 3.32 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า
 6. อันดับ 6 ร้อยละ 2.96 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย
 7. อันดับ 7 ร้อยละ 2.48 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย
 8. อันดับ 8 ร้อยละ 2.16 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ
 9. อันดับ 9 ร้อยละ 1.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 10. อันดับ 10 ร้อยละ 1.48 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย

และร้อยละ 2.20 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้า(ก่อนรวมเป็นพรรคชาติพัฒนากล้า) พรรคไทยภักดี พรรคชาติไทยพัฒนา(ก่อนรวมเป็นพรรคชาติพัฒนากล้า) พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเทิดไท พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ และพรรคเศรษฐกิจไทย

พรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

 1. อันดับ 1 ร้อยละ 34.40 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย
 2. อันดับ 2 ร้อยละ 28.76 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล
 3. อันดับ 3 ร้อยละ 14.68 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ
 4. อันดับ 4 ร้อยละ 6.08 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์
 5. อันดับ 5 ร้อยละ 3.48 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า
 6. อันดับ 6 ร้อยละ 3.04 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย
 7. อันดับ 7 ร้อยละ 2.60 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย
 8. อันดับ 8 ร้อยละ 2.08 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ
 9. อันดับ 9 ร้อยละ 1.44 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย
 10. อันดับ 10  ร้อยละ 1.28 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

และร้อยละ 2.16 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้า(ก่อนรวมเป็นพรรคชาติพัฒนากล้า) พรรคชาติไทยพัฒนา(ก่อนรวมเป็นพรรคชาติพัฒนากล้า) พรรคไทยภักดี พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเพื่อชาติ พรรคเศรษฐกิจไทย พรรคเทิดไท และพรรคประชาชาติ

related