svasdssvasds

เนชั่นวิเคราะห์ ตัวเลข ส.ส.เขต 400 เขต เพื่อไทยรั้งที่ 1 ยังไม่แลนด์สไลด์

เนชั่นวิเคราะห์ ตัวเลข ส.ส.เขต 400 เขต เพื่อไทยรั้งที่ 1 ยังไม่แลนด์สไลด์

เนชั่นวิเคราะห์ ผลการเลือกตั้ง 2566 โดยทำการประเมินตัวเลข ส.ส. เขต ทั้งหมดทั่วประเทศ 400 เขต โดย พรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส.เขต เป็นอันดับ 1 จำนวนเกือบๆ 200 แต่ถือว่ายังไม่ได้ แลนด์สไลด์ 310 อย่างที่ประกาศหวัง ส่วนพรรคภูมิใจไทย อันดับ 2 และ ประชาธิปัตย์ อันดับ 3 ไล่หลังตามมา

เครือเนชั่น (เนชั่น กรุ๊ป) ทำการวิเคราะห์ "ผลการเลือกตั้ง 2566"  โดยมอบหมายให้ผู้สื่อข่าว ระดับภูมิภาคทั้ง 77 จังหวัด รวบรวมข้อมูลแนวโน้มผลการเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ทั้งหมด 400 เขตเลือกตั้ง รวบรวมข้อมูลโดยกองบรรณาธิการระดับภูมิภาค ก่อนจะส่งให้กองบรรณาธิการส่วนกลาง วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินแนวโน้มผลการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

ภาพรวมทั้งประเทศ จำนวนเก้าอี้ ส.ส. ทั้งหมด 400 ที่นั่ง

1. พรรคเพื่อไทย มีแนวโน้มชนะ 194 ที่นั่ง ยังต้องลุ้นอีก 84 ที่นั่ง
2. พรรคภูมิใจไทย มีแนวโน้มชนะ 58 ที่นั่ง ยังต้องลุ้นอีก 44 ที่นั่ง
3. พรรคประชาธิปัตย์ มีแนวโน้มชนะ 54 ที่นั่ง ยังต้องลุ้นอีก 24 ที่นั่ง
4. พรรคพลังประชารัฐ มีแนวโน้มชนะ 26 ที่นั่ง ยังต้องลุ้นอีก 38 ที่นั่ง
5. พรรคก้าวไกล มีแนวโน้มชนะ 25 ที่นั่ง ยังต้องลุ้นอีก 22 ที่นั่ง
6. พรรครวมไทยสร้างชาติ มีแนวโน้มชนะ 21 ที่นั่ง ยังต้องลุ้นอีก 22 ที่นั่ง
7. พรรคชาติไทยพัฒนา มีแนวโน้มชนะ 9 ที่นั่ง ยังต้องลุ้นอีก 3 ที่นั่ง
8. พรรคประชาชาติ มีแนวโน้มชนะ 6 ที่นั่ง ยังต้องลุ้นอีก 4 ที่นั่ง
9. พรรคชาติพัฒนากล้า มีแนวโน้มชนะ 4 ที่นั่ง ยังต้องลุ้นอีก 2 ที่นั่ง
10. พรรคไทยสร้างไทย มีแนวโน้มชนะ 3 ที่นั่ง ยังต้องลุ้นอีก  4 ที่นั่ง

เนชั่นวิเคราะห์ ประเมินตัวเลข ส.ส. เขต 400 เขต เพื่อไทยรั้งที่ 1 แต่ยังไม่แลนด์สไลด์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากแยก การวิเคราะห์ เป็นรายภาค ผลของ เนชั่นวิเคราะห์ ส.ส. แบบแบ่งเขต ในการเลือกตั้ง 2566 ที่จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลง พร้อมๆกับนายกฯ คนที่ 30 ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

ส.ส. ภาคกลาง / ตะวันตก  จำนวน 77 ที่นั่ง 

เพื่อไทย แนวโน้มชนะ 30 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  32 ที่นั่ง
ภูมิใจไทย แนวโน้มชนะ 19 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  9 ที่นั่ง
ชาติไทยพัฒนา แนวโน้มชนะ 8 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  1 ที่นั่ง
พลังประชารัฐ แนวโน้มชนะ 7 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  9 ที่นั่ง
รวมไทยสร้างชาติ แนวโน้มชนะ 5 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  5 ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ แนวโน้มชนะ 4 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  5 ที่นั่ง
ก้าวไกล แนวโน้มชนะ 4 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  2 ที่นั่ง

เนชั่นวิเคราะห์ ส.ส. ภาคตะวันออก จำนวน 29 ที่นั่ง  

เพื่อไทย แนวโน้มชนะ  11 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  6 ที่นั่ง
ก้าวไกล แนวโน้มชนะ  6 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 3 ที่นั่ง
พลังประชารัฐ แนวโน้มชนะ  3 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 3 ที่นั่ง
รวมไทยสร้างชาติ แนวโน้มชนะ 3 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  3 ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ แนวโน้มชนะ 3 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 2 ที่นั่ง
ภูมิใจไทย แนวโน้มชนะ 3 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 2 ที่นั่ง


เนชั่นวิเคราะห์ ส.ส. ภาคเหนือ 68 ที่นั่ง

เพื่อไทย แนวโน้มชนะ  39 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  9 ที่นั่ง
พลังประชารัฐ แนวโน้มชนะ 11 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 3 ที่นั่ง
ภูมิใจไทย แนวโน้มชนะ 6ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 2ที่นั่ง
รวมไทยสร้างชาติ แนวโน้มชนะ 4ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 2ที่นั่ง
ก้าวไกล แนวโน้มชนะ  4ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 1 ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ แนวโน้มชนะ 4 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น - ที่นั่ง

เนชั่นวิเคราะห์ ส.ส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 133 ที่นั่ง

เพื่อไทย แนวโน้มชนะ 100 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  27 ที่นั่ง
ภูมิใจไทย แนวโน้มชนะ22 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น 24 ที่นั่ง
ชาติพัฒนากล้า แนวโน้มชนะ 4 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น  - ที่นั่ง
พลังประชารัฐ แนวโน้มชนะ  3 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 15 ที่นั่ง
ก้าวไกล แนวโน้มชนะ 1 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 7 ที่นั่ง
ชาติไทยพัฒนา แนวโน้มชนะ 1 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  2 ที่นั่ง
ไทยสร้างไทย แนวโน้มชนะ 1 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น  2 ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ แนวโน้มชนะ 1 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 1 ที่นั่ง
รวมไทยสร้างชาติ แนวโน้มชนะ - ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 3 ที่นั่ง

เนชั่นวิเคราะห์ส.ส. ภาคใต้ 60 ที่นั่ง

ประชาธิปัตย์ แนวโน้มชนะ 37 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 14 ที่นั่ง
ภูมิใจไทย แนวโน้มชนะ 8 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น 7 ที่นั่ง
รวมไทยสร้างชาติ แนวโน้มชนะ 8  ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 6 ที่นั่ง
ประชาชาติ  แนวโน้มชนะ 6 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 4  ที่นั่ง
พลังประชารัฐ แนวโน้มชนะ 1 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 7 ที่นั่ง
ชาติพัฒนากล้า แนวโน้มชนะ - ที่นั่ง ยังต้องลุ้น 2 ที่นั่ง
เพื่อไทย แนวโน้มชนะ  - ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 1 ที่นั่ง

เนชั่นวิเคราะห์ ส.ส. กรุงเทพฯ 33 ที่นั่ง 

เพื่อไทย แนวโน้มชนะ 14 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  9 ที่นั่ง
ก้าวไกล แนวโน้มชนะ 10 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น 9 ที่นั่ง 
ประชาธิปัตย์ แนวโน้มชนะ 5 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น 2 ที่นั่ง
ไทยสร้างไทย แนวโน้มชนะ 2 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น  2 ที่นั่ง 
รวมไทยสร้างชาติ แนวโน้มชนะ 1 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น  3 ที่นั่ง
พลังประชารัฐ แนวโน้มชนะ 1 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น 1 ที่นั่ง 
.
ที่มา เนชั่นวิเคราะห์

ทั้งนี้ คำตอบทั้งหมด ว่า แต่ละพรรคจะได้ ส.ส. กี่ที่นั่ง จากทั้งหมด 400 เขต (ไม่รวมปาร์ตี้ลิสต์อีก 100 คน) คงต้องรอดูกัน หลังวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 วันที่ จะเป็นการชี้ชะตาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
 

related