svasdssvasds

เนชั่นวิเคราะห์ 400 ที่นั่ง ส.ส.เขต พรรคไหนโดนใจคนไทย ก่อนเลือกตั้ง 2566

เนชั่นวิเคราะห์ 400 ที่นั่ง ส.ส.เขต พรรคไหนโดนใจคนไทย ก่อนเลือกตั้ง 2566

เนชั่นวิเคราะห์ เวทีการเลือกตั้ง 2566 ในสนาม 400 ส.ส. เขต โดยแต่ละภาคนั้น พื้นที่แต่ละพื้นที่ ทั้งภาคเหนือ ,ภาคกลาง ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคใต้ แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง เช็กเลย

เนชั่นวิเคราะห์ ส.ส. แบบแบ่งเขต ในการเลือกตั้ง 2566 ที่จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลง พร้อมๆกับนายกฯ คนที่ 30 

ส.ส. ภาคกลาง / ตะวันตก  จำนวน 77 ที่นั่ง 

เพื่อไทย แนวโน้มชนะ 30 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  32 ที่นั่ง
ภูมิใจไทย แนวโน้มชนะ 19 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  9 ที่นั่ง
ชาติไทยพัฒนา แนวโน้มชนะ 8 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  1 ที่นั่ง
พลังประชารัฐ แนวโน้มชนะ 7 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  9 ที่นั่ง
รวมไทยสร้างชาติ แนวโน้มชนะ 5 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  5 ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ แนวโน้มชนะ 4 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  5 ที่นั่ง
ก้าวไกล แนวโน้มชนะ 4 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  2 ที่นั่ง

เนชั่นวิเคราะห์ เวทีการเลือกตั้ง 2566 ในสนาม 400 ส.ส. เขต  โดยแต่ละภาคนั้น พื้นที่แต่ละพื้นที่ ทั้งภาคเหนือ , ภาคกลาง , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคใต้ แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง เช็กเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส.ส. ภาคตะวันออก จำนวน 29 ที่นั่ง  

เพื่อไทย แนวโน้มชนะ  11 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  6 ที่นั่ง
ก้าวไกล แนวโน้มชนะ  6 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 3 ที่นั่ง
พลังประชารัฐ แนวโน้มชนะ  3 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 3 ที่นั่ง
รวมไทยสร้างชาติ แนวโน้มชนะ 3 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  3 ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ แนวโน้มชนะ 3 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 2 ที่นั่ง
ภูมิใจไทย แนวโน้มชนะ 3 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 2 ที่นั่ง

ส.ส. ภาคเหนือ 68 ที่นั่ง

เพื่อไทย แนวโน้มชนะ  39 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  9 ที่นั่ง
พลังประชารัฐ แนวโน้มชนะ 11 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 3 ที่นั่ง
ภูมิใจไทย แนวโน้มชนะ 6ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 2ที่นั่ง
รวมไทยสร้างชาติ แนวโน้มชนะ 4ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 2ที่นั่ง
ก้าวไกล แนวโน้มชนะ  4ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 1 ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ แนวโน้มชนะ 4 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น - ที่นั่ง

ส.ส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 133 ที่นั่ง

เพื่อไทย แนวโน้มชนะ 100 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  27 ที่นั่ง
ภูมิใจไทย แนวโน้มชนะ22 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น 24 ที่นั่ง
ชาติพัฒนากล้า แนวโน้มชนะ 4 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น  - ที่นั่ง
พลังประชารัฐ แนวโน้มชนะ  3 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 15 ที่นั่ง
ก้าวไกล แนวโน้มชนะ 1 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 7 ที่นั่ง
ชาติไทยพัฒนา แนวโน้มชนะ 1 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  2 ที่นั่ง
ไทยสร้างไทย แนวโน้มชนะ 1 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น  2 ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ แนวโน้มชนะ 1 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 1 ที่นั่ง
รวมไทยสร้างชาติ แนวโน้มชนะ - ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 3 ที่นั่ง

ส.ส. ภาคใต้ 60 ที่นั่ง

ประชาธิปัตย์ แนวโน้มชนะ 37 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 14 ที่นั่ง
ภูมิใจไทย แนวโน้มชนะ 8 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น 7 ที่นั่ง
รวมไทยสร้างชาติ แนวโน้มชนะ 8  ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 6 ที่นั่ง
ประชาชาติ  แนวโน้มชนะ 6 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 4  ที่นั่ง
พลังประชารัฐ แนวโน้มชนะ 1 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 7 ที่นั่ง
ชาติพัฒนากล้า แนวโน้มชนะ - ที่นั่ง ยังต้องลุ้น 2 ที่นั่ง
เพื่อไทย แนวโน้มชนะ  - ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น 1 ที่นั่ง

ส.ส. กรุงเทพฯ 33 ที่นั่ง 

เพื่อไทย แนวโน้มชนะ 14 ที่นั่ง  ยังต้องลุ้น  9 ที่นั่ง
ก้าวไกล แนวโน้มชนะ 10 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น 9 ที่นั่ง 
ประชาธิปัตย์ แนวโน้มชนะ 5 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น 2 ที่นั่ง
ไทยสร้างไทย แนวโน้มชนะ 2 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น  2 ที่นั่ง 
รวมไทยสร้างชาติ แนวโน้มชนะ 1 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น  3 ที่นั่ง
พลังประชารัฐ แนวโน้มชนะ 1 ที่นั่ง ยังต้องลุ้น 1 ที่นั่ง 

ที่มา เนชั่นวิเคราะห์
UPDATE 21 เม.ย. 66 

ที่มา : เครือเนชั่น (เนชั่น กรุ๊ป) ทำการวิเคราะห์ "ผลการเลือกตั้ง 2566"  โดยมอบหมายให้ผู้สื่อข่าว ระดับภูมิภาคทั้ง 77 จังหวัด รวบรวมข้อมูลแนวโน้มผลการเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ทั้งหมด 400 เขตเลือกตั้ง รวบรวมข้อมูลโดยกองบรรณาธิการระดับภูมิภาค ก่อนจะส่งให้กองบรรณาธิการส่วนกลาง วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินแนวโน้มผลการเลือกตั้ง

related